Expertorgan om regeringens klimatplan: Åtgärderna är inte tillräckliga

Finland måste skärpa klimatåtgärderna för att nå klimatmålen. Det kommer de forskningsinstitut som har utvärderat regeringens klimatpolitiska plan fram till.

Trafik- och transportsektorn hör till de sektorer där utsläppen måste minska för att Finland ska uppnå klimatmålen, är bedömningen.
Anna Svartström
11.02.2022 20:49 UPPDATERAD 11.02.2022 21:07
Under höstens budgetförhandlingar hörde klimatfrågorna till de svåraste för regeringen. Spänningen var tydlig i synnerhet mellan De Gröna och Centern, där Centern ansåg att klimatåtgärderna är tillräckliga för att Finland ska uppnå koldioxidneutralitet före 2035, medan De Gröna befarade att det inte stämmer.
Kompromissen blev att utomstående expertorgan ska utvärdera klimatpolitiken, och regeringen utifrån det bedöma om åtgärderna i klimatplanen är tillräckliga.
På fredagen lämnade Finlands klimatpanel, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Meteorologiska institutet och Teknologiska forskningscentralen VTT in sina utvärderingar av klimatplanen.
De kan sammanfattas med att Finland behöver skärpa klimatåtgärderna för att nå klimatmålen – förutom Finlands också EU:s utsläppsminskningsmål, som säger att utsläppen från jordbruk och trafik borde halveras fram till 2030.
Främst måste Finland minska utsläppen inom trafik och transport, jordbruk, uppvärmning av byggnader och avfallshantering, menar expertorganen. Klimatpanelen bedömer till exempel att utsläppen inom transport och lantbruk måste ner med 1 miljon koldioxidton.
Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik ska nu behandla bedömningarna, och avsikten är att den ska besluta om riktlinjer före mitten av mars.
”Regeringen har förbundit sig till en vetenskapsbaserad politik och till att se över den klimatpolitiska planen utifrån forskningsinstitutens utlåtanden om åtgärdernas tillräcklighet. Vi kommer att sätta oss in i bedömningarna och diskutera behövliga preciseringar för att säkerställa de utsläppsminskningar som behövs och minska osäkerheten”, säger ministerarbetsgruppens ordförande, miljö- och klimatminister Emma Kari i ett pressmeddelande.

ANDRA LÄSER