HS: Nästan varje dag försöker en asylsökande ta sitt liv eller skada sig själv

Självmordsförsöken bland asylsökande har fördubblats, skriver Helsingin Sanomat. I Finland försöker en asylsökande per dag begå självmord eller skada sig själv.

Flyktingförläggning i Helsingfors år 2015. Arkivbild.
Mottagningscentralerna rapporterade i fjol om över 300 fall där en asylsökande agerade självdestruktivt eller hotade att skada sig själv, rapporterar Helsingin Sanomat. 35-40 procent av fallen klassas som seriösa självmordsförsök. I hälften av fallen skadade den asylsökande sig själv, oftast genom att skära sig eller använda läkemedel.
Migrationsverket tar emot anmälningarna för att kunna hålla koll på och förbättra landets flyktingssituation. Trots att de asylsökandes självdestruktiva beteende har blivit vanligare, lyckades lyckligtvis inget av fjolårets självmordsförsök.
Olli Snellman på Migrationsverket har ett kort och koncist svar: de asylsökande mår sämre. Enligt honom är de modfällda och plågas av stress, depression och trötthet i högre grad än tidigare. Han tror att det beror på att asylprocessen drar ut på tiden eller leder till ett avslag.
– De asylsökande orkar mindre och intresset för att studera finska har sjunkit. Det är klart att det finns individer som mår dåligt, men lyckligtvis är det förhållandevis få som skadar sig själva, säger Snellman till Helsingin Sanomat.
Anmälningarna om självdestruktivt beteende koncentreras inte till någon specifik region utan kommer från anläggningar runtom i landet.
Antalet asylsökande i Finland uppgick 2016 till cirka 40 000, vilket är dubbelt så många som i fjol. När antalet självmordsförsök ställs i relation till det sjunkande antalet asylsökande är siffran dramatisk, konstaterar Snellman.
ANDRA LÄSER