Ledare: Den nordiska skolan visar på en ny inställning

Om allt går som planerat startar en tvåspråkig, nordisk skola hösten 2024 i Kottby i Helsingfors. Det är en ny möjlighet för tvåspråkiga, finska och nordiska barn. Om skolan förverkligas på rätt sätt är det definitivt en domänvinst för svenskan i huvudstaden.

Den nordiska skolan i Helsingfors är ett unikt koncept, men det finns alltfler svenska och finska skolor som arbetar i samma hus och med samma skolgård. I den här byggnaden i Kottby lär nordiska skolan flytta in 2024.
LedareSusanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
23.03.2023 14:31 UPPDATERAD 23.03.2023 15:24
Det är en god nyhet för Helsingfors och alla som vill befrämja svenskan och tvåspråkigheten att den nordiska skolan nu ser ut att förverkligas.
Skolan ska vara underställd den finska skolförvaltningen och arbeta i anslutning till Yhtenäisyyskoulu i Kottby. Det är inte enbart svenska och finska som gäller utan också andra nordiska språk.
Det är kring tio år sedan begreppet ”tvåspråkiga skolor” gjorde entré i främst den finlandssvenska debatten. På finskt håll har det funnits ett intresse att introducera svenskan och dra nytta av det svenskspråkiga för att främja barnens språkinlärning. På svenskt håll dominerade länge rädslan för att majoritetsspråket finskan ska ta över. Så sker ofta om man inte bäddar för att de båda språken verkligen ska leva sida vid sida.

ANDRA LÄSER