Finlandssvenska kommuner krymper fullmäktige

Karleby, Pargas, Lovisa och Mörskom har beslutat att krympa sina kommunfullmäktige nästa år. Också i Hangö föreslår stadsstyrelsen en minskning – bakom besluten finns ny lagstiftning.

Lovisafullmäktige krymper mest.
I slutet av den förra valperioden godkände riksdagen en ändring av kommunallagen som minskar på minimistorleken på kommunfullmäktige i ungefär 220 kommuner, enligt Kommunförbundets beräkningar. Det gäller också 21 av de tvåspråkiga kommunerna på fastlandet. Men lagändringen gör det också möjligt för kommunerna att besluta om ett större antal fullmäktigeledamöter än lagen förutsätter, och största delen av de tvåspråkiga kommunerna har beslutat behålla nuvarande antal.
Alla kommunerna har ännu inte fattat sitt beslut. I Lojo föreslår stadsstyrelsen att stadsfullmäktige fortsätter med 51 ledamöter, men i Hangö föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige krymps från nuvarande 35 till 31. I Grankulla har frågan ännu inte behandlats, men stadssekreteraren Gun Söderlund säger att den politiska styrgruppen för en reform av förvaltningsstadgan vill behålla nuvarande 35 ledamöter.
– Tanken är att övergå till en utskottsmodell där nämnderna och styrelserna består av fullmäktigeledamöter eller ersättare. Då finns det lite fler att välja mellan. En minskning ses också som en försämring av demokratin, säger Söderlund.
Kommunerna ska meddela storleken på nästa fullmäktige till Justitieministeriet före årsskiftet. Om de inte gör någon anmälan gäller minimiantalet i lagen.

SFP krymper i Karleby igen

Innan Kelviå, Lochteå och Ullava kommuner slogs ihop med Karleby 2009 var SFP en av tre jämnstarka grupper i stadsfullmäktige. Efter fusionen fortsatte stadsfullmäktige med 51 ledamöter och SFP blev fjärde största parti med sex ledamöter i sittande fullmäktige. Men i samband med kommunalvalet minskar Karleby antalet ledamöter till 43. SFP:s gruppordförande Mats Brandt säger att beslutet drabbar de mindre partierna lite mera. Räknat på det förra valresultatet förlorar det största partiet Centern två platser och de flesta andra partierna en plats.
Karleby stads kommunikationschef Virpi Viertola säger att beslutet motiverades med att största delen av social- och hälsovården från och med nästa år överförs på samkommunen Soite och att man därför klarar sig med färre beslutsfattare.
SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff ställer sig frågande till vad man vinner på att krympa fullmäktige. Han säger att det finns en risk för lägre valdeltagande om inte alla kommuninvånare upplever att de kan få in en representant i fullmäktige. Det gäller både olika kommundelar och mindre politiska grupper.
– Valdeltagandet i kommunalval har varit lägre än i riksdagsval. Ur demokratiperspektiv vore det viktigt att höja valdeltagandet, säger Guseff.

Största ändringen i Lovisa

I Lovisa väntar en stor ändring i det politiska arbetet efter kommunalvalet. Staden har haft ett extra stort fullmäktige med 59 ledamöter sedan fusionen 2010. I kommunalvalet väljs bara 35 ledamöter. Antalet avgjordes i en rätt tajt omröstning där rösterna föll 30–26, säger förvaltningsdirektören Kristina Lönnfors.
Minoriteten hade velat ha 43 ledamöter. Åsikterna i Lovisa var väldigt spridda för i en omröstning mellan motförslagen ställde sig 18 ledamöter bakom ett förslag om 27 fullmäktigeledamöter.
Inte heller i Pargas var beslutet om att krympa fullmäktige från 43 till 35 ledamöter enigt. En centerpartist, en sannfinländare och en ledamot från Vänsterförbundet ville ha 41 ledamöter, berättar stadsjuristen Monica Avellan.

ANDRA LÄSER