”Priserna får inte höjas hur som helst”

De stigande materialkostnaderna har fått många byggbolag att höja priserna på färdiga hus över det som avtalats. Det kan inte man göra utan vidare, om inte konsumenten går med på det, säger Konkurrens- och konsumentverket.

Nybyggda hus.
Vad ska man göra om det avtalade priset på ens husbygge plötsligt stiger rejält? Den här sortens frågor har överöst konsumentombudsmannen den senaste tiden. Som man kan räkna ut är det de höga materialkostnaderna, en följd av de globala logistiksvårigheterna och kriget i Ukraina, som ligger i bakgrunden.
Nyligen gick Konsument- och konkurrensverket (KKV) gick ut med ett meddelande till konsumenter om att ett avtalat pris inte kan justeras hur som helst.
– Vi ville få ut budskapet att situationen inte alltid är så ensidig som byggbolagen får det att låta. Även om läget med de stigande kostnaderna är beklagligt för alla parter, säger Mika Hakamäki, ledande sakkunnig på KKV.
Frågorna som KKV har fått in gäller inte enbart huspaket. Vissa har också hört av sig med frågor om prisjusteringar av avtal för catering eller lokalhyror, till exempel för fester som skjutits upp på grund av pandemin.
– Men de pengamässigt största fallen rör byggbranschen, säger Hakamäki.
Talouselämä rapporterade i slutet av juni att kostnaderna för husbyggen har stigit med kring tio procent i år, vilket kan betyda tiotusentals euro i absoluta tal för ett genomsnittligt hus. Samtidigt har har orderingången på huspaket sjunkit med 30 procent, skriver tidningen.

Inte alltid force majeure

Ett företag kan bara göra en egenmäktig höjning från det pris som avtalats om en sådan möjlighet har skrivits in i avtalet på förhand. Företagen anger ofta force majeure som orsak till prishöjningarna. Det är en juridisk term för oväntade och oövervinneliga hinder som företaget inte rår över. Det kan vara till exempel ett krig eller en naturkatastrof.
Men kriget i Ukraina utgör inte ett automatiskt force majeure-läge, säger Hakamäki.
– Ett krig kan vara en orsak att åberopa force majeure, om företaget påverkas direkt av det. Men det måste avgöras från fall till fall och är ingen enkel sak.
Kunden har rätt att få en tydlig redogörelse av vad en höjning av ett avtalat pris bygger på. Och om höjningen är högre än fem procent har man i alla lägen rätt att häva avtalet, även om företaget har en giltig orsak att höja priset.
Om man råkar ut för att ett företag höjer ett avtalat pris kan man reklamera till företaget och begära en skriftlig redogörelse för vad höjningen beror på. Och om höjningen är högre än fem procent har man i alla lägen rätt att häva avtalet, även om företaget har en giltig orsak att höja priset. Konkurrens- och konsumentverket har också en konsumentrådgivning.
Om ärendet utvecklas till en tvist kan man klaga till konsumenttvistenämnden. Det är dock en process som tar lång tid. Och om man säger upp avtalet finns det ingen garanti för att någon kan utföra arbetet till det pris som man ursprungligen hade avtalat om.
– Det är tyvärr så det är i dagens läge. Att man har rätt att bryta avtalet kan vara en klen tröst om man inte hittar någon annan som slutför arbetet, säger Hakamäki.

ANDRA LÄSER