Hankenprofessorn Niklas Bruun är ny styrelseordförande vid Helsingfors universitet

Bruun leder styrelsens arbete 2022–2025.

Professor emeritus Niklas Bruun valdes till ny styrelseordförande vid Helsingfors universitet på torsdagen.
Professor emeritus Niklas Bruun har valts till ny styrelseordförande vid Helsingfors universitet. Valet förrättades på torsdagseftermiddagen i samband med styrelsens konstituerande möte.
Bruun leder styrelsens arbete under mandatperioden 2022–2025. Till styrelsens vice ordförande valdes filosofie doktor Ilona Herlin.
Niklas Bruun är professor emeritus i handelsrätt vid Svenska handelshögskolan. Han har tidigare arbetat som professor i privaträtt vid Helsingfors universitet. Bruun har också varit ordförande för universitetets jämställdhets- och likabehandlingskommitté.
Helsingfors universitets styrelse har 12 medlemmar, varav 7 företräder universitetet och 5 är utomstående experter.
ANDRA LÄSER