Ekonomer vill inte ha progressiv kommunalskatt

Inför kommunalvalet har de ekonomiska experterna möjlighet att svara på frågor i en valkompass. Foto: Jean Lindén/SPT

En majoritet av den ekonomiska expertisen ser mer skada än nytta i att göra kommunalskatten progressiv. Enligt en valkompass för ekonomer tycker 56 procent att höginkomsttagare inte ska betala en högre skatt i kommunerna.

Av dem som svarat tycker 16 procent att skatten borde bli progressiv och 26 procent har ingen åsikt i frågan. 12 procent är osäkra var de står i frågan.

Enligt Janne Tukiainen som är professor i ekonomi vid Åbo universitet ska en skattehöjning göras på statlig nivå för att få den effekt som eftersträvas. Flera andra av de ekonomiska experterna är inne på samma linje.

För att balansera de offentliga finanserna skulle hälften av ekonomerna däremot höja inkomstskatten. 26 procent är av helt annan åsikt, 12 procent är osäkra och 10 procent har ingen åsikt i frågan.

Essi Erola från Statens ekonomiska forskningscentral motiverar sitt svar med att forskning visar att de offentliga finanserna inte balanseras genom sänkta skatter. Hon betonar ändå att skattestrukturerna bör ses över så att företag och hushåll inte är lika skuldsatta när nästa kris inträffar.

ANDRA LÄSER