IS-återvändare vill till Europa – samtidigt avslutar Finland program för radikaliserade

Sedan årsskiftet har Finland inte längre något exit-program mot radikalisering, då det nationella projektet Radinet har lagts ned i brist på finansiering. Vid Inrikesministeriet sliter man sig nu i håret för att snabbt få till stånd en ersättande verksamhet.

Också till Finland väntas IS-återvändare. Exit-programmet för att motverka radikalisering har ändå lagts ned, och nu försöker Inrikesministeriet i samarbete med andra ministerier snabbt få till stånd en motsvarande verksamhet.
26.02.2019 07:05 UPPDATERAD 26.02.2019 07:07
I de europeiska länderna grubblar man på hur man ska göra med dem som åkt till IS-kontrollerade områden, och nu vill hem då organisationen förlorar sitt område. Bland dem finns troligen också finländare, då 85 personer rest och knappt hälften av dem beräknas ha dött eller redan återvänt.
På Inrikesministeriet har man betonat att IS-återvändare som har gjort sig skyldiga till brott ställs inför rätta, men det behövs också andra åtgärder. Vid årsskiftet ströps ändå finansieringen för Radinet, ett landsomfattande projekt för att förebygga våldsbejakande radikalisering. Centralt i projektet var en exit-modell för att få radikaliserade att lämna våldsbejakande miljöer.
Det nationella programmet för att förebygga våldsbejakande radikalisering och extremism som uppdaterades 2016 nämner Radinet som en central del: "Avsikten är att utveckla en tjänst som stödjer radikaliserade personers frigörelse från våld och våldsamma gruppers inflytande. Samtidigt minskas våldshot som riktar sig mot samhället och människor".

ANDRA LÄSER