Professorerna insinuerar

Om man som utomstående tyckare inte har tagit del av samtliga handlingar i asylprocessen kan man inte ens försöka att göra en korrekt bedömning av asylprövningen.

Debatten tar aldrig slut och det är bra att oerhört viktiga, samhällsförändrande frågor debatteras. Men jag har redan två gånger trott att jag har skrivit en slutreplik, förhoppningsvis blir det här tredje gången gillt i just denna omgång. Jag hoppas att debatten fortsätter, men kanske inte just enbart mellan familjen Mazzarella/Hertzberg och mig.
Vicehäradshövding Leo R. Hertzberg tycker (HBL 22.4) att ”Merit Wagers inlägg att vi måste finna oss i de asylavgöranden Migrationsverket (Migri) gör är oacceptabla”.
Vad jag har sagt är att gällande lagar ska följas och att om man i två instanser har fått avslag på sin asylansökan ska man lämna landet eftersom man då av en myndighet och en domstol inte befunnits ha asyl- eller skyddsskäl. Att vicehäradshövdingar, professorer och andra tycker att fattade beslut är felaktiga eller att det är fel på lagstiftningen har de all rätt att tycka; jag skulle inte drömma om att kalla deras inlägg ”oacceptabla”.
Professorerna Merete Mazzarella och Lars Hertzberg skriver (HBL 22.4): ”Merit Wager (HBL 18.4) menar uppenbarligen att man inte kan bedöma asylbesluten utifrån besluten. Vill hon låta förstå att Migri kan sitta inne med komprometterande uppgifter om de asylsökande som inte kommer fram i besluten? Som alltså inte heller de asylsökande ska få höra om och ta ställning till? Det är i så fall ett grovt misstänkliggörande av såväl de asylsökande som av asylprocessen.”
Hade min salig mormor läst detta så hade hon sagt: ”Voj, voj ändå”. Jag menar verkligen inte ”uppenbarligen” något av vad de skriver. Vad jag menar är att om man som utomstående tyckare inte har tagit del av samtliga handlingar i asylprocessen, endast beslutet, kan man inte ens försöka att göra en korrekt bedömning av asylprövningen. Man behöver både läsa varenda ingiven handling och de beslut som avgetts och behärska lagstiftning och praxisbildande beslut för att kunna göra välunderbyggda uttalanden om Migris och förvaltningsdomstolens avgöranden.
Professorerna insinuerar (i det närmaste påstår) att jag ”grovt misstänkliggör såväl de asylsökande som asylprocessen”. Dessa insinuationer eller påståenden tar jag starkt avstånd från. Jag hoppas att de som läser mina texter förstår vad jag skriver och inte bryr sig om förvrängningarna av dem.
Det har varit intressant att ta del av debattörernas – familjen Mazzarella/Hertzbergs – synpunkter, men deras texter handlar ju nu om helt andra saker än de jag skrev om i min ursprungliga debattartikel varför jag hoppas att de skriver nya, helt egna inlägg om dessa. Tre ”slutrepliker” från min sida borde räcka i just denna debattomgång.

Merit Wager

skribent med lång erfarenhet inom asyl- och migrationsområdet, Stockholm, Sverige

ANDRA LÄSER