Stadsdirektörerna väntar inte på Sipiläs nästa drag

Toppmötet för ledarna i landets största städer hålls i Helsingfors i kväll. Borgmästare och stadsdirektörer diskuterar regeringens cityhat.

Framåt. – Riktningen är klar, säger borgmästaren i Helsingfors Jan Vapaavuori.
Tommy Pohjola
05.10.2017 05:42 UPPDATERAD 05.10.2017 07:28
Städerna växer, de är den nya landsbygden som många vill flytta till och det är en global trend, säger forskarna. Som Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) ser det är detta något som Juha Sipiläs (C) regering inte vill förstå. Man kan inte ha en massa människor, utbildningar och arbetsplatser både i obygden och i städerna. Eftersom enskilda debattinlägg inte biter har Vapaavuori sammankallat till stormöte. Mötet arrangeras i Helsingfors stadshus på torsdag kväll. Inbjudna är cheferna i landets 21 största städer. Helsingfors är störst i sällskapet, Borgå minst. Syftet är att hitta en gemensam linje, att prata med en mun. Starkare tillsammans, menar Vapaavuori, vars stab annars är förtegen om detaljerna i föredragningslistan.

Borgå viktig minsting

I Borgå är stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula nöjd över att få delta.
– Vapaavuori är inte den enda som tycker att man borde diskutera mera med städerna bland annat om hur landskapsreformen ska genomföras, säger Ujula i en intervju till ÖN.
Att lilla Borgå är med förklarar Jan Vapaavuori så här:
– I vissa frågor kan Helsingfors och Borgå ha mera gemensamt än Helsingfors och Vanda eller Esbo.
Enligt Jukka-Pekka Ujula kan Borgå i och med stormötet i Helsingfors få en möjlighet att påverka olika processer som exempelvis landskapsreformen, flyktingfrågor och klimatpolitik. Han påpekar att det är viktigt att kunna delta i diskussionen kring allt som har med städernas roll i Finland att göra.
– Borgås roll i helheten är att vi växer och att vi finns i Nyland, som också växer. Utmaningarna är desamma som i till exempel Vanda, Esbo och Helsingfors, säger Ujula till ÖN.

Skägghipstrarnas konspiration?

Borgmästare Jan Vapaavuori ryter till med ett väl förankrat stöd hos stadsborna. I tisdagens HBL-kolumn skriver han om utmaningarna.
– Folk flyttar till städerna. Människor väljer att göra så – helt av sin egen fria vilja. Det händer också i andra länder och andra delar av världen. Det är inte en fråga om helsingforsiska eller tammerforsiska skägghipsters exceptionellt lömska konspiration.
Urbaniseringen skapar många möjligheter, fortsätter Vapaavuori.
– Ifall Finland i fortsättningen vill bli förmögnare, lönar det sig att greppa dessa möjligheter. Utveckling medför också bieffekter. Eftersom vi säkert också i framtiden vill behandla alla medborgare jämlikt, och se till att alla har förutsättningar för ett bra liv, måste vi ta detta på allvar. Enbart i de 21 största städerna i Finland bor över hälften av alla finländare. Det är alltså i högsta grad skäl för staten att ta urbaniseringen på allvar. Inte är det frågan om mer än så.
Alla är inte störtförtjusta i Vapaavuoris åsikter.
– Jag har blivit kritiserad ganska hårt för att jag håller på Helsingfors och bevakar de största städernas intressen. Jag är förvånad över att så många ser det som sin uppgift att klaga över att jag sköter det arbete jag blivit vald till att göra.
– Att jag är för Helsingfors, betyder inte att jag är mot allt annat.
Korrigering 5.10 kl. 07.27: Mötet äger rum på torsdag kväll, inte fredag kväll.

Stormötet

Borgmästaren i Helsingfors Jan Vapaavuori har kallat till möte med de största städernas direktörer.
Syftet är att tillsammans fundera på utmaningar som gäller speciellt städer.
Kanske inspirerat av det globala G21 har mötet i Helsingfors döpts till C21.
Vapaavuori redogör för diskussionerna på fredag förmiddag.

ANDRA LÄSER