Sex meter lång haj strandade på Sveriges västkust

Förra gången en brugd sågs utanför Göteborg var för sex år sedan.

Med gemensamma ansträngningar lyckades lokalbefolkningen på svenska västkusten tillsammans kustbevakningen och två marinbiologer rädda den strandade brugden.
Linus Svensson/TT
26.09.2020 22:39
– För första gången på länge känner jag mig som en riktig marinbiolog, säger Lars Gamfeldt, marinbiolog på Göteborgs universitet, som var med och ledde räddningsinsatsen.
Det var under lördagen som en brugd gick på grund i Göteborgs skärgård vid Styrsö. Brugden, världens näst största hajart, är mycket ovanlig att se i svenska vatten.
– Det är den andra brugden vi har sett på sex år och just strandade brugdar hör man inte så ofta om överhuvudtaget, säger Lars Gamfeldt.
Den sex meter långa hajen var en imponerande syn enligt Gamfeldt. Brugdar kan bli upp till 12 meter långa.
Just den här brugden var sex meter lång, men den kan bli så lång som 12 meter.

Två bärgningsförsök

Kustbevakningen kontaktade Björn Källström, också han marinbiolog, som tillsammans med Gamfeldt ryckte ut till platsen med segelbåt.
– När vi kommer dit ser vi att den ligger där och sprattlar på en meters djup, den har fenorna i sanden och leran, säger Gamfeldt.
De båda skred snabbt till verket. Efter att ha misslyckats med att putta ut brugden för hand inleddes ett första bärgningsförsök. Med lokalbefolkningens hjälp virade de en matta runt hajens bakfena och fäste den med tampar och rep vid en styrbåt.
– De fick ut den ett par hundra meter, men den var förvirrad och fastnade igen efter att ha simmat en bit ut.

Rejält vilse

Efter en kraftsamling påbörjade de med kustbevakningens hjälp ett andra försök och lyckades bärga brugden några hundra meter utanför de yttersta skären.
– Nu har den dykt ner på djupet. Det känns som den har kommit till rätta! konstaterar Gamfeldt nöjt.
Enligt Gamfeldt var brugden vid god vigör och det går inte att förklara varför den hamnat på fel köl. Men klart är att den har simmat rejält vilse. Brugden lever vanligtvis så långt bort som i brittiska och irländska vatten.

Världens näst största fisk

Brugden är världens näst största fisk. Den är sällsynt men regelbunden vid den Sveriges västkust. Den lever främst vid Atlanten i tempererade zoner vid Atlantens och Stilla havets kuster. Hajarten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.
Brugden äter plankton och söker föda genom att simma med öppen mun, då födan filtreras genom dess långa gälräfständer.
En brugd som fångades vid Möja i Stockholms skärgård i januari 1960 är den enda kända individ som simmat långt in i Östersjön.
Källa: Havs- och vattenmyndigheten i Sverige

ANDRA LÄSER