Det här ska regeringen pussla – och så syns det i plånboken 2019

Pengar för Östersjön, för jordbruk och för sysselsättning – förändringarna är små i nästa års budget, men här är några frågor de tre regeringspartierna ägnar sig åt på tisdag och onsdag.

1. Skatterna – vems skärps, vems lättar

Den största faktorn som påverkar plånböckerna är ännu oklar – skatterna. Men utgångspunkten är att skillnaden i plånboken ska bli så liten som möjligt. Om avgifterna för arbetslöshetsförsäkringen höjs med 0,4 procentenheter beräknas det behövas skattelättnader på 300 miljoner euro för att kompensera det plus-minus-noll jämfört med det här årets skatter.
Men när arbetslösheten minskat är det möjligt att höjningen inte behövs fullt ut. Skattebetalarnas förbund har räknat att om avgiften höjs med bara 0,2, så behövs skattelättnader på mellan 100 och 200 miljoner. Hur det slutligen blir vet man först på tisdag, när arbetsmarknadsparterna beslutar vilka avgifter som behövs i dagens sysselsättningsläge.
Statsminister Juha Sipilä har uppgett att det råder samförstånd om att satsa på låginkomsttagarnas skattelättnader. Centern har drivit en höjning av grundavdraget i kommunskatten. De som tjänar under 17 000 i månaden betalar nämligen bara kommunskatt.

Så syns förslaget i plånboken

De förslag som hittills lagts fram i budgetramen och i Finansministeriets förslag innebär lättare bilskatt men dyrare bolåneränta.
Den största faktorn som påverkar plånböckerna är ännu oklar – skatterna. Men utgångspunkten är att skillnaden i plånboken ska bli så liten som möjligt.
För den som har bil lättar bilskatten. En exempelbil som kostar 31 000 och vars utsläpp är 124 g/km blir då 260 euro billigare nästa år jämfört med i år, när skatten sjunker.
Tobaken fortsätter bli stegvis dyrare. Skatten höjs i januari och i juli. Ett cigarettpaket är då 60 cent dyrare i slutet av nästa år.
Avdraget för bolåneränta har redan minskat stegvis i flera år. I år har 35 procent varit avdragsgillt, och nästa år blir det bara 25 procent. Om man har ett lån på 100 000 euro, och en ränta på 1 procent, får man 30 euro mindre i avdrag nästa år jämfört med i år.
Den som hyr en tjänstebostad får göra större avdrag för den nästa år. Effekten för den som har rätt till maximalt avdrag blir att man sparar 970 euro per år.
Indexfrysningarna av sociala bidrag ligger kvar. I budgetramen föreslogs bara punktinsatser för att höja garantipensionen och de minsta dagpenningarna, som sjukdagpenningen och den minsta föräldrapenningen. För det ändamålet föreslås 30 miljoner i budgeten.
För gymnasie- och yrkesstuderande med små inkomster införs nästa år ett tillägg för skolböcker och studiematerial. Tillägget man kan beviljas är 46,80 euro per månad.

2. Konsumtionsskatter

Beroende på hur mycket pengar som behövs för att lätta inkomstskatterna har regeringen letat efter motsvarande acciser och skatter som kan höjas. Blickarna har fallit främst på vilka miljö- och punktskatter som kan minska utsläppen. Att införa helt nya idéer, som plastskatt, skulle kräva mycket mer tid. Skatten på tobak höjs enligt tidigare överenskommelse också nästa år, medan bilskatten sänks.

3. Jordbruk och miljö

Den heta och torra sommaren har plågat många odlares skördar, och algläget har dessutom satt fart på diskussionen om gipsning, strukturkalk och skyddsområden för att hindra fosforavrinning i vattendragen. Hur mycket pengar som ska vikas för odlare som förlorat delar av skörden blir en fråga för budgetförhandlingen. Att det inte är fråga om enskilda miljoner, utan tiotal, torde regeringspartierna vara överens om. Pengarna ska riktas så noggrant som möjligt till dem som drabbas.
Centern har också vädjat till handeln och efterlyst höjningar av produktionspriserna.
Samtidigt har en ministergrupp berett förslag på hur fosforavrinningen i Östersjön ska minska, och vilka budgetmedel som ska vikas för det. Det har varit tal om gips och strukturkalk, bland annat, men också mer långtgående planer på cirkulär ekonomi för att tillvarata övernärd jord.

4. Sysselsättningen

I budgetförslaget finns ett anslag på drygt 10 miljoner för sysselsättningstjänster. Andra sysselsättningsåtgärder väntas också vara ett diskussionsämne – FFC kommer i början av september att ta ställning till eventuella proteståtgärder på arbetsplatserna om regeringen går vidare med två förslag som fackcentralen kritiserar. Det ena handlar om att anställda på små företag skulle kunna sägas upp lättare av personliga skäl, och det andra är en uppföljning till aktiveringsmodellen, där den arbetssökande förutsätts söka ett visst antal jobb per månad och rapportera om dem.
Blå framtid vill dessutom diskutera en ny "Lex Lindström". Förra sommaren gav regeringen möjlighet för över 60-åringar som varit arbetslösa i över fem år att gå i pension, på förslag av partiet och dess arbetsminister Jari Lindström, och nu vill de Blå se en runda till för att låta fler långtidsarbetslösa 60-åringar gå i pension. Det kan dock vara svårt att driva igenom idén.

5. Blir lagpaket klara eller inte?

Regeringspartierna har tagit sats under sommarmötena och höjt profilen inför sina väljare – men inte så mycket som man kunde tro med mindre än ett år fram till val. Samlingspartiet har flaggat för investeringskonton för medborgarna, Blå framtid för polisens och försvarets resurser. Men det råder enighet om en viss budgetdisciplin, och det finns alldeles tillräckligt med osäkerhetsmoment också utan större budgetgräl.
I samband med budgeten måste regeringen också bereda sig på hur de egna stora lagpaketen går framåt. Bland annat behövs anslag för nästa år ifall underrättelselagarna godkänns i snabb takt redan i den sittande riksdagen.
Dessutom behövs budgetanslag för ett extra val – landskapsvalet – om vård- och landskapsreformen godkänns med den tidtabell regeringen önskar.

ANDRA LÄSER