Gräsrotsfinansieringsbolag vill till börsen – men ger inte ut nya aktier

Gräsrotsfinansieringsbolaget Springvest fick uppmärksamhet för sin inblandning då diagnostikföretaget Mobidiag såldes för en jättesumma i fjol.

Springvest vill in på Helsingforsbörsen – men ger inte ut några nya aktier.
Springvest vill in på Helsingforsbörsens First North-lista, meddelar bolaget på måndagsmorgonen. Bolagets affärsidé är att ordna finansieringsrundor för företag som behöver mer pengar för att växa.
Springvest hör till de största bolagen i Finland inom sin sektor, och har sedan starten 2012 ordnat 72 finansieringsrundor som totalt samlat in 170 miljoner euro.
Bland de främsta exemplen på bolag som Springvest samlat finansiering till finns diagnostikföretaget Mobidiag, som såldes till en amerikansk läkemedelsjätte för 700 miljoner euro i fjol. Försäljningen gav en tiofaldig avkastning till dem som investerat i bolaget via Springvests finansieringsrundor.
Affärsmodellen bygger till viss del på att finansieringsarrangören premieras med aktieoptioner i det bolag som samlar finansiering.
"Den som blir aktieägare i Springvest får genom oss möjligheten att äga aktier i ett tiotal tillväxtbolag. Tanken är att minst 80 procent av både vår vinst och portföljens avkastning ska delas ut till våra ägare", säger vd Päivi Malinen i ett pressmeddelande.

Ingen aktieemission

Springvests noteringsplaner är märkvärdiga på så sätt att de inte innefattar någon aktieemission. Bolaget går alltså inte in på börsen för att samla in mera kapital, och ägarna har heller inte några planer på att sälja sina aktier.
Det här är en ovanlighet på den finska börsen. Vd Päivi Malinen motiverar tillvägagångssättet med att bolagets finansiella position är stark.
"Målen med noteringen är att göra bolaget mer känt, att göra aktien mer likvid och att ge den en transparent värdering", säger Malinen.
Springvest ägs bland annat av nyckelpersonerna inom företaget och har totalt 250 aktieägare. Noteringen är tänkt att ske i slutet av året.
I juni hade bolaget en aktieportfölj värd 14,4 miljoner och likvida medel på 14,1 miljoner. Den stora summan i kassan beror på försäljningen av aktierna i Mobidiag och två andra företag.

Unik modell

Finansieringsrundor av det slag som Springvest ägnar sig åt blev möjliga i Finland genom en lagändring 2012. Bolaget dominerar marknaden tillsammans med två andra företag, Invesdoor och Innovestor.
Eljas Repo, vd för företaget Repo Media som följer onoterade bolag, ser Springvest som det kanske mest lyckade av bolagen på marknaden.
– Deras affärsmodell är unik, i och med att de tar aktieoptioner som premie av bolagen som de samlar finansiering åt, säger Repo.
Genom att delvis ta betalt i form av aktieoptioner vill Springvest övertyga investerarna om att bolagen är värda att investera i. Största delen av alla gräsrotsfinansierade tillväxtföretag misslyckas nämligen med att förverkliga sina visioner.
– Jag välkomnar börsnoteringen och sättet de gör de på, utan en nyemission av aktier eftersom de redan har en bred ägarbas. På det här sättet blir det lättare att sätta ett värde på bolaget, säger Repo.
HBL har tidigare skrivit om Springvest och placeringar i onoterade bolag. Det är en placeringsform som ökar i popularitet, men också kritiseras. Experter varnar för att den höga tillväxtpotentialen lätt får investeraren att se allt i ett rosa skimmer och blunda för riskerna, till ett högt pris i relation till den låga insyn man har i bolaget. Dessutom finns det ingen andrahandsmarknad för aktierna.
En av marknadens stora aktörer, Privanet, förlorade sitt verksamhetstillstånd i somras efter misstanke om att de marknadsfört bolagsaktier med vilseledande information. Flera ledande personer inom bolaget står nu åtalade för informationsbrott.

ANDRA LÄSER