Så påverkas tjänsterna under kommunstrejken

Förutom skolor och daghem stänger också bibliotek och idrottsanläggningar i flera av de tio kommuner där de kommunanställda går ut i strejk. Så här ser det ut i huvudstadsregionen.

Skolorna stänger i tio kommuner, men också en hel del annan service påverkas.
02.05.2022 18:29 UPPDATERAD 03.05.2022 09:32
Tio städer omfattas när 81 000 kommunanställda går ut i strejk: Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg och Rovaniemi. Strejken är utlyst till 3–9 maj.

Helsingfors

I Helsingfors har ett visst antal daghem öppet, och de som kommer först på morgonen får plats enligt hur många barn personalen kan ta emot. Det finns tydliga bestämmelser om hur många barn per anställda det får vara. Även lekparksverksamheten avbryts.
Grundskolorna håller stängt. Kuratorerna och skolpsykologerna är inte anträffbara, däremot är skolhälsovården på plats som vanligt.
Den eftermiddagsverksamhet som privata aktörer ordnar är i gång.
På andra stadiet är studierna i första hand självstudier. I två enheter är matsalen öppen.
Museer, kulturcenter, idrottsanläggningar inomhus och ungdomsgårdar är i huvudsak stängda, liksom också Arbis och det finska arbetarinstitutet. Även biblioteken är till stor del stängda.
Social- och hälsovården kan påverkas. Målsättningen är att den brådskande verksamheten ska fungera, men till exempel inom barnskyddet och hemvården kan tjänster skäras ner.

Esbo

I Esbo stänger daghemmen helt den första strejkdagen. Från 4 maj är målet att en del daghem håller öppet men då mellan klockan 8 och 16. De daghemmen tar emot så många barn som personaldimensioneringen medger. Det går inte att reservera plats.
Behov av specialdieter kan inte tillgodoses, meddelar staden, utan det gäller att ha med sig egen matsäck.
Grundskolorna är stängda. Eftermiddagsverksamheten är inte i gång den första strejkdagen, men kan eventuellt ordnas från onsdag. Kommer parterna i arbetsmarknadskonflikten överens om ett avtal kan skolverksamheten återupptas före 9 maj.
För gymnasiernas del blir det eventuellt en del närstudier men också distans- och självstudier.
Målet är att hälsocentralernas mottagningar är i gång som vanligt, men till exempel tandhygienisterna kan behöva dra ner på verksamheten.
Alla bibliotek är stängda. Däremot verkar det som att kulturcentren kan ha öppet. En del av idrottsanläggningarna stänger. En stor del av Esbo arbis verksamhet ligger nere.

Vanda

En stor del av daghemmen stänger. "Vi hoppas att familjerna, om möjligt, själva kan ordna barnens vård under strejken. Vårt mål är att i den mån det är möjligt, hålla en del daghem öppna", skriver Vanda stad på sin webbsida.
Grundskolorna är stängda 3 maj. Beroende på hur personalläget ser ut kan det sedan hända att en del undervisning kan ordnas efter det.
Eftermiddagsverksamheten berörs av strejken. På andra stadiet har man förberett planer för de olika skolorna.
Hälsostationernas brådskande arbete och dagpoliklinikernas jourarbete fungerar som vanligt. Rådgivningarnas och skolhälsovårdens brådskande och nödvändiga mottagning ordnas. På annat håll kan det ändå bli minskad verksamhet och då kontaktas klienterna.
Substitutionsvård, barnskyddets jour och krisjouren fungerar men staden varnar för att övrig service inom social- och hälsovården kan påverkas "i stor utsträckning".
Det är stor sannolikhet att idrotts- och kulturtjänster påverkas.

Grankulla

Från Grankulla stad är beskedet att "tillgången till service inom småbarnspedagogiken är liten eller obefintlig". Av de svenskspråkiga daghemmen är Kasabergets daghem öppet. Barnen erbjuds kall mat som bröd eller färdigpackad gröt.
Skolorna stänger, men om det visar sig finnas personal kan de eventuellt öppna igen för en del elever.
Biblioteket är stängt, simhallen och ungdomsgården likaså.

ANDRA LÄSER