Ledare: En saftig räkning väntar Putin

Vi vet inte när Rysslands krig mot Ukraina kan avslutas. Men trots det finns det skäl att redan nu tänka på tiden efter kriget och vad som då på allvar måste ta vid. Det kan inte finnas något alternativ till vem som ska stå för kostnaderna för återuppbyggnaden - Vladimir Putin.

LedareTommy Westerlundtommy.westerlund@ksfmedia.fi
02.12.2022 10:01
Det har begåtts ohyggliga krigsförbrytelser, brott mot människor och mänskliga rättigheter i Ukraina under de drygt nio månader Rysslands krig där har pågått. De ansvariga bör ställas inför rätta. En terroriststat och dess diktator ska inte år 2022 ostraffat kunna få härja vilt i Europa.
Därför är det glädjande att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i onsdags meddelade att EU föreslår att det inrättas en specialdomstol, i samarbete med Internationella brottsmålsdomstolen i Haag och med FN:s stöd för ändamålet. Domstolen ska utreda vilka krigsförbrytelser som kan tänkas ha skett och därefter döma de som gjort sig skyldiga till dessa.
Det är helt rätt att förberedelser vidtas för en krigsförbrytartribunal trots att kriget ännu pågår. Den kan inte upprättas i en handvändning, tvärtom finns det stora problem att lösa på vägen och dessutom borde den få bredaste möjliga uppbackning. På samma sätt gick man tillväga under andra världskriget då de allierade långt före krigsslutet lade grunden för den rättsliga utredningen av de nazistiska krigsförbrytelserna.

ANDRA LÄSER