Så många dagar föräldraledigt tar pappor i Finland

De åländska papporna är bäst på att utnyttja rätten till faderskapsledighet.

De finländska papporna använder i medeltal 35 dagar av sin lagstadgade kvot på 54 dagars faderskapsledighet, uppger Folkpensionsanstalten.
12.11.2021 18:14 UPPDATERAD 12.11.2021 18:24
De finländska papporna använder i medeltal 35 dagar av sin lagstadgade kvot på 54 dagars faderskapsledighet. Det visar en utredning som Folkpensionsanstalten har gjort.
Papporna på Åland tog ut de längsta ledigheterna, i medeltal 43 dagar. Papporna i Päijänne-Tavastland höll de kortaste ledigheterna, i snitt 31 dagar.
"Utöver faderskapspenningen kan pappor få föräldrapenning, men det var ovanligt att föräldrarna delade på föräldrapenningsperioden. Endast 5 procent av alla pappor fick föräldrapenning", säger statistikspecialist Siru Keskinen på FPA.
Av de pappor som fick barn 2018 fick 79 procent föräldradagpenning före barnets andra år. Andelen ökade med 3 procentenheter i jämförelse med året innan.
Från och med augusti nästa år kan papporna ta ut upp till 160 vardagar som föräldraledighet efter att familjeledighetsreformen har trätt i kraft.
I fjol fick 79 700 mammor och 58 200 pappor föräldradagpenning.

ANDRA LÄSER