Det här gäller vid våra gränsövergångar just nu

Obligatoriska hälsokontroller i södra Finland, Lappland – och nu även på Åbo flygplats. Hälsokontrollerna vid Vasa hamn är under beredning hos Regionförvaltningsverket, men på Åland är coronatestet vid gränsen fortfarande frivilligt.

Alla som anländer till Finland via Helsingfors hamnar, Helsingfors-Vanda flygplats eller landvägen via Vaalimaa måste genomgå en obligatorisk hälsokontroll.
Från och med förra veckans torsdag ska alla som anländer till Finland från så kallade riskländer via Helsingfors hamnar, Helsingfors-Vanda flygplats eller landvägen via Vaalimaa genomgå en obligatorisk hälsokontroll. I samband med hälsokontrollen görs ett coronatest. Samma regler gäller vid gränsen Torneå-Haparanda.
I onsdags meddelade också Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland att obligatoriska hälsokontroller med coronatest införs vid Åbo flygplats.
Ett coronatest är inte obligatoriskt ifall den anländande har ett intyg på ett negativt coronatest som gjorts senast tre dygn före inresan eller ett intyg på att man haft covid-19 under de senaste sex månaderna. Hälsokontrollen gäller inte heller transport- och logistikpersonal inom godstrafiken eller barn födda 2008 eller senare.
Jari Keinänen, direktör vid Social- och hälsovårdsministeriet, säger att Regionförvaltningsverken handlat exakt som det föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar.
– Alla har fattat beslut i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar i sitt eget område, krävt att kommunerna organiserar tester vid gränserna och lovat att stödja den kommunala verksamheten. Strängare beslut om åtgärder har fattats vid gränserna i södra Finland och i går vid Åbo flygplats eftersom det har varit nödvändigt enligt information från kommuner och sjukvårdsdistrikt.

Det här gäller vid resor från Finland till andra länder

Inresa till Sverige: Utländska medborgare måste uppvisa ett högst 48 timmar gammalt negativt coronatest. Det går inte att ta ett coronatest vid gränsen. Utländska medborgare som är bosatta i Sverige och utländska medborgare med trängande familjeskäl behöver inte ett negativt coronatest för inresa.
Inresa till Estland: Begränsningen av den fria rörligheten gäller inte personer som har ett högst 72 timmar gammalt negativt coronatest eller som kommer till Estland för att arbeta, studera, ta emot vårdtjänster eller av familjeskäl. Det är möjligt att ta ett coronatest vid gränsen.
Inresa till Norge: Norge är bland de länder i Europa som har de strängaste inreserestriktionerna. Endast utlänningar bosatta i Norge får resa in i landet. Undantag finns för bland annat vårdpersonal och nära familjemedlemmar. Obligatorisk testning, inträdesregistrering, karantän och karantänhotell gäller för dem som får komma in i landet.
Inresa till Danmark: Av alla resenärer, oberoende av ursprungsland, krävs ett högst 24 timmar gammalt negativt coronatest eller intyg över tidigare covid-19. Av utländska medborgare krävs grundad anledning till inresa, obligatorisk karantän på 10 dygn och coronatest vid ankomst.
Många länder begränsar fortfarande passagerartrafiken in i landet och vissa länder har infört speciella visumkrav. Allt fler länder kräver ett negativt coronavirustest eller ett intyg över att resenären redan haft covid-19.
På grund av de muterade varianterna av coronaviruset rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att man helt undviker resor till Brasilien, Sydafrika och Portugal.
Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att resor utomlands begränsas till det nödvändiga.
Källor: Institutet för hälsa och välfärd, Utrikesministeriet, Finland utomlands, Estlands polis, Sveriges polis
Personer som vägrar låta coronatesta sig kan tvingas till karantän eller dömas till böter eller upp till tre månaders fängelse.
Beslutet om hälsokontrollerna vid gränserna i södra Finland gäller tills vidare fram till den 31 mars och beslutet vid Åbo flygplats till den 8 april.
Eftersom flygbolaget Finnair och rederierna kräver negativa coronaresultat av sina resenärer är det inte nödvändigt att coronatesta vid alla hälsokontroller.
Varje dag görs ungefär 120–200 tester vid Helsingfors-Vanda flygplats, uppger Timo Aronkytö, biträdande borgmästare i Vanda till Ilta-Sanomat. Enligt Aronkytö varierar andelen positiva fall mellan 1 och 20 procent. Dagligen anländer just nu 700–1 400 resenärer från utlandet till Helsingfors-Vanda flygplats.
Varje dag görs 120-200 tester vid Helsingfors-Vanda flygplats, uppger Timo Aronkytö, biträdande stadsdirektör i Vanda till Ilta-Sanomat. Dagligen anländer 700-1 400 resenärer från utlandet till flygplatsen.
Inresorna till Finland på grund av arbete är begränsade till det absolut nödvändiga. Arbetspendlare behöver testa sig en gång i veckan.

Frivilligt i Mariehamn och Vasa

Frågan om obligatorisk hälsokontroll vid bland annat Vasa hamn är för tillfället under beredning hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Ålands hälso- och sjukvård testar för sin del alla som reser till Åland från riskområden, men testet är frivilligt. Ålands landskapsregering rekommenderar att man är i frivillig karantän i sju dagar om man anländer från ett riskområde.
Enligt Jari Keinänen vid Social- och hälsovårdsministeriet har Regionförvaltningsverken handlat precis som situationen kräver. En ny lag som ska klargöra befogenheterna ytterligare träder i kraft i april.
Coronatesterna är frivilliga för de som reser till Åland från riskområden. Arkivbild.

ANDRA LÄSER