Glastaket som sprack

Skogsindustrin står inför ett generationsskifte och jobbar med en ständigt pågående strukturförändring. Med Stora Ensos utnämning av Annica Bresky till koncernchef sprack glastaket dessutom med ett brak.

Det är länge sedan skogsindustrins produkter varit enbart cellulosa och papper. I dag hör branschen till mer innovativa och träfiberbaserade material finns i allt från livsmedel och tyger till de traditionella hushålls- och tidningspappren. Skogen och träförädlingsindustrin har också en viktig roll i klimatdiskussionen och diskussionen om återvinning och naturresurser.
Annica Bresky kommer från ett affärsområde inom Stora Enso där de här frågorna är centrala.
I och med utnämningen av Bresky till vd och koncernchef för ett av de största börsbolagen i Helsingfors fick börsen den kvinnliga vd man väntat på. Att kvinnorna varit för få i ledningsgrupperna för tung industri har till exempel Centralhandelskammaren påtalat i sin årliga utredning över kvinnligt ledarskap i flera år.
Nu har Annica Bresky spräckt glastaket för de stora börsbolagens del. Hon gör bland andra Elisa Markula på Tikkurila, Hille Korhonen på Nokian Renkaat, Jaana Tuominen på Fiskars och Kati Levoranta på Rovio, Susan Duinhoven på Sanoma och Tiina Alahuhta på Marimekko sällskap som vd, men hon leder det överlägset största börsbolaget i den här gruppen.
Vid sidan av Stora Enso står också den andra finländska skogsjätten inför ett generationsskifte. UPM Kymmenes vd Jussi Pesonen är född 1960 och har ett avtal som ger honom rätt att gå i pension då han fyller 60 år. UPM har inget affärsområde som leds av en kvinna och ännu har inte spekulationerna om Pesonens efterträdare tagit fart.
Det tredje större skogsbolaget Metsä Group bytte vd i fjol då Ilkka Hämälä tog över efter Kari Jordan.
Alla innovationer och all utveckling till trots står skogindustrin inför stora utmaningar. Produkterna är beroende av världsmarknaden, mycket av bulkvaran produceras närmare storkonsumenterna till exempel i Kina eller Sydamerika och de nya produkterna genererar tills vidare bara ett blygsamt kassaflöde.
Att möta de utmaningarna kräver sin man, eller sin kvinna.
ANDRA LÄSER