HBL Debatt: Dom är tokiga, dom där ålänningarna

I dagens HBL Debatt jämför Nina Fellman, åländsk lagtingsledamot, ålänningarna med de tappra gallerna Asterix och Obelix som slåss mot romersk överhöghet, med stort egensinne och stark trolldryck. Kanske, skriver hon, kan man dra någon parallell till Åland och ålänningarna, obändiga och besvärliga och inte helt oberoende av trolldrycker.

I Bryssel stöter mången flanör på kärleken till seriefigurerna Asterix och Obelix, som ofta utbrister "De är inte kloka, de där romarna".
29.05.2022 07:01 UPPDATERAD 29.05.2022 21:20
Efter 100 år av självstyrelse kan man dra åtminstone en slutsats. Striderna tar, precis som för gallerna i Asterix, aldrig slut, men de har sin plats i tingens ordning. Självstyrelsen och Finland har blivit vuxna tillsammans. Äktenskapet knakar ibland i fogarna, men det håller, och det gör det till fördel både för Finland och Åland.
Kanske är det rentav så att Finland utan Åland vore tråkigare, mer pompöst och mindre vaket för andra minoriteter, nationellt och globalt.
Den senaste revisionen av självstyrelselagen inleddes 2013 med så väldigt stora förhoppningar. På Åland drömde man, nej, man var övertygad om att tiden var mogen för ett systemskifte. Det skulle bli mer politik och mindre juridik, residualprincipen (ökad behörighet för Åland, reds.anm.) skulle gälla, enligt färisk modell. Ålands riksdagsledamot Gunnar Jansson pratade sig varm för kompetenskompetens, det vill säga att ålänningarna själva skulle få i högre grad bestämma vad man vill bestämma om, med några få undantag.

ANDRA LÄSER