HBL Debatt: Dom är tokiga, dom där ålänningarna

I dagens HBL Debatt jämför Nina Fellman, åländsk lagtingsledamot, ålänningarna med de tappra gallerna Asterix och Obelix som slåss mot romersk överhöghet, med stort egensinne och stark trolldryck. Kanske, skriver hon, kan man dra någon parallell till Åland och ålänningarna, obändiga och besvärliga och inte helt oberoende av trolldrycker.

I Bryssel stöter mången flanör på kärleken till seriefigurerna Asterix och Obelix, som ofta utbrister "De är inte kloka, de där romarna".
Efter 100 år av självstyrelse kan man dra åtminstone en slutsats. Striderna tar, precis som för gallerna i Asterix, aldrig slut, men de har sin plats i tingens ordning. Självstyrelsen och Finland har blivit vuxna tillsammans. Äktenskapet knakar ibland i fogarna, men det håller, och det gör det till fördel både för Finland och Åland.
ANDRA LÄSER