Undervisningsministern vill införa lämplighetstester vid yrkesskolor

Lärare vid yrkesskolor säger att de har flera elever som inte är lämpade för sina yrken. Eleverna är så svaga att lärarna hoppas att de aldrig får jobb inom sina branscher.

Under förra regeringsperioden slopades kravet att ordna lämplighetstester vid yrkesskolor. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen vill införa dem igen.
Lärarna som Helsingin Sanomat intervjuat är oroligast över personer som studerar till närvårdare och väktare. Under förra regeringsperioden slopades kravet att ordna lämplighetstester vid yrkesskolor. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen vill införa dem igen.
– Om en person är olämplig för en bransch ska läroinrättningarna ha möjlighet att inte anta personen. Speciellt i vård- och säkerhetsbranschen där man har ansvar för andra människors hälsa och säkerhet, säger Grahn–Laasonen i ett pressmeddelande.
Enligt Grahn-Laasonen borde läroinrättningarna vägleda studerande som inte är lämpade för ett visst yrke till en annan utbildning eller till vård, om så behövs.
– Det är också fel gentemot studenten att utbilda den till en bransch där den inte har de förutsättningar som krävs för att hitta ett jobb, säger Grahn–Laasonen i pressmeddelandet.
Riksdagsledamöterna Mia Laiho (Saml) och Arja Juvonen (Sannf) anser också att lämplighetstest borde återinföras för vårdutbildningar.
Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo har själv gått i yrkesskola.

Ingo: mer resurser till yrkesskolor

Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo har själv gått i yrkesskola. Att elever inte är lämpliga för vissa yrken är enligt honom ett tecken på att det finns problem redan på lägre utbildningsstadier. Elevhandledningen i grundskolorna borde bli bättre och yrkesskolorna behöver mer resurser menar han.
– Regeringen borde snabbt agera och ge yrkesskolorna tilläggsresurser för att öka närundervisning och minska på undervisningsgruppernas storlek. Annars riskeras en hel generation yrkesutbildade falla utanför arbetslivet, säger Ingo i ett pressmeddelande.

ANDRA LÄSER