Lännen media: Alla slutna fängelser får skilda avdelningar för gängmedlemmar

Brottspåföljdsmyndigheten vill få bukt med de kriminella gäng som styr och ställer i fängelserna.

De slutna fängelserna i Finland ska få gängavdelningar, rapporterar Lännen Media. Dessutom tredubblas platserna i fängelsernas säkerhetsavdelningar, som finns till för de allra farligaste fångarna.

Det är brottspåföljdsmyndigheten Rise som står bakom beslutet. Tanken är att isolera gängmedlemmarna mer effektivt, så att de övriga fångarna ska kunna avtjäna sina straff i trygghet.

I en del fängelser har man redan infört gängavdelningar, och från och med nästa år förutsätter Rise att andra slutna fängelser tar efter.

Fängelsepersonalens säkerhet ska också förbättras, bland annat genom säkerhetskontroller av personalen.

Bakgrunden till beslutet är att kriminella gäng utövar omfattande informell makt i fängelserna. Ett av de mest kända exemplen är United Brotherhood, som de senaste 18 månaderna har varit föremål för en omfattande myndighetsoperation ledd av Centralkriminalpolisen.

Enligt CKP styr United Brotherhood narkotikahandeln på fängelserna och tvingar sina medfångar till brott genom hot och utpressning. 80-90 fångar i Finland är UB-medlemmar, och på de fängelser där de sitter har våldet ökat, meddelade CKP i september.

ANDRA LÄSER