Marknadsföra svenskan

Vi måste ha ett finskt-svenskt kulturutbyte i Finland och förena våra krafter.

23.11.2020 10:35
Mitt modersmål är finska, men jag är intresserad av svenska och läser gärna Finlands svenskspråkiga tidningar och Yles svenska nyheter. Jag tittar på Buu-klubben, lyssnar på hörspel och så vidare. Jag är alltså motiverad att mångsidigt lära mig svenska. Stilen i finlandssvenska medier skiljer litet från finska, men bara litet. Också några ämnen är litet annorlunda, men just det är bara intressant.
Jag ser hela tiden att finlandssvenskar är oroliga för svenskans ställning. Varför?
Har ni finlandssvenskar verkligen gjort någonting för att sprida och berätta om er mångsidiga kultur och "sålt" ert språk, särskilt till de unga. De unga är nyfikna och de är alltid intresserade av andra kulturer. Ni (och vi) måste berömma oss för att vi i Finland över hundra år har haft två märkvärdiga och litet annorlunda kulturer med två separata språk. Det passar inte att bara tro på grundlagen och andra lagar om jämställdhet, ni måste öppna era dörrar och knacka på finska dörrar.
Ni har stiftelser, fonder, föreningar och eget parti som alla har resurser (personal, pengar), men har ni besökt (finska) skolor eller arrangerat glada evenemang för båda språkgrupper, hurdant är kulturbytet mellan svensk- och finskspråkiga medier?
Rekryterar finlandssvenska kommuner, företag och organisationer unga, som har finska namn, men tillräckliga språkkunskaper (och inte nödvändigtvis SFP-bakgrund) – och samma fråga vice versa.
Båda våra språk och kulturer, finska och svenska, är små språkgrupper i världen. Vi delar oron över engelskan och dess möjligtvis kommande övermakt på kulturens område. Så vi måste ha ett finskt-svenskt kulturutbyte i Finland och förena våra krafter.

Rafael Hellsten,

filosofie magister, Tavastehus

ANDRA LÄSER