Klimatförändringarna kan leda till dyrare hemförsäkring – ”Folk måste sluta låtsas att det inte är en risk här också”

Stormar, skyfall och översvämningar hotar hus i tidigare attraktiva lägen. Finska försäkringsbolag ser nu över sina, det vill säga dina, klimatrisker.

Mer extremväder, närmare bestämt mer vatten, ökar klimatriskerna för finska hus, säger Jon Aalto vid OP-gruppen.
Daniel Norddaniel.nord@ksfmedia.fi
26.05.2023 05:01 UPPDATERAD 26.05.2023 13:10
Notudden i Esbo är ett område med högre risk för översvämningar, därför har man förberett sig genom att bygga en havsvall för att skydda husen i riskzonen. Hus vid attraktiva lägen, ofta nära vattnet, är extra utsatta för vädrets makter som blir allt mer nyckfulla i klimatförändringarnas spår.
De klimatrisker som hus i Finland framför allt står inför är stormar och extrem nederbörd. Bägge kan orsaka översvämningar, då havsnivån stiger kraftigt vid en storm eller då mängden regn är för mycket för dagvattensystemet att hantera.
– Extremväder kommer bli vanligare och det kommer kosta, men tar vi det på allvar kan vi som samhälle klara av att hantera det. Det kostar mindre att förbereda sig än att betala efter det har skett, säger Jon Aalto, direktör över återförsäkring vid OP-gruppen.

ANDRA LÄSER