Nämndemännen körde över domaren: Friade åtalad för sexualbrott

En man som åtalats för grovt sexualbrott mot barn friades på tisdagen i Helsingfors tingsrätt. Nämndemännen menade att offren kan ha haft falska minnen, medan domaren ville döma mannen till fängelsestraff.

Helsingfors tingsrätt friade en man som stod åtalad för sexualbrott mot barn. Nämndemännen och domaren hade motsatt syn i skuldfrågan.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
08.06.2022 06:55
En man stod åtalad för två fall av grovt sexuellt utnyttjande av barn och ett fall av sexuellt utnyttjande av barn.
Det ska inte ha handlat om samlag, men bland annat om beröring av könsorgan. Händelserna inträffade enligt åtalet för ett antal år sedan: 2009, 2011 och mellan 2014 och 2016.
På tisdagen gav Helsingfors tingsrätt sin dom: Mannen frias på alla åtalspunkter.
Domen är hemlig men av den offentlig redogörelse som rätten gett ut framgår att nämndemännen, som är lekmän, och domaren är på helt olika linje i skuldfrågan.  Nämndenmännen är i majoritet och kör därmed över tingsrättens ordförande, domaren.
HBL har nyligen lyft upp andra fall där nämndemän röstade mot domaren samt kritik mot nämndemannasystemet.
Enligt domen är offrens berättelser om utnyttjandet inte trovärdiga. Rätten hänvisar till att "människosinnet har en tendens till falska minnen, och enligt redogörelsen har det även getts bevis på psykiska symtom som kan bidra till felaktiga minnesbilder.
Enligt nämndemännen kan målsägandena, offren, ha försökt skada den åtalade i syfte att hämnas och de kan ha påverkats av andra. Dessutom menar de att offren agerat motstridigt. De anser att inte heller den övriga bevisningen är tillräcklig.
Domaren hade velat se mannen dömas till 2 år och 3 månaders ovillkorligt fängelse. Domaren menar att både personbevisningen och de skriftliga bevisen som utredningar och meddelanden stöder offrens berättelser som också i sig kan anses vara trovärdiga.
"Bevisningen som stöder åtalet har, sett till att det gått lång tid, varit tillräckligt heltäckande, stark och övertygande", som det formuleras i den offentliga redogörelsen.
Den åtalades varierande förklaringar om händelseförloppet och berättelserna, bedömer domaren däremot som "så osannolika och otrovärdiga".
Domen kan ännu överklagas till hovrätten.
Läs också: Justitieminister Henriksson: Nämndemannasystemet är just nu under utredning

ANDRA LÄSER