Fusion trots folkomröstning kan lämna bestående sår i Korsholm

Om korsholmpolitikerna väljer att gå emot den rådgivande folkomröstningen kan det lämna bestående sår. Kommundirektör Rurik Ahlberg efterlyser timeout bland politikerna efter det klara nej-beskedet. – Även om det blir ett nej till fusionen kan vårdreformen aktualisera frågan om några år igen, säger forskaren Siv Sandberg.

Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg säger att man borde ta timeout i fusionsfrågan.
61,3 procent för att bevara Korsholm självständigt, 36,8 procent för en fusion med Vasa. Så röstade korsholmarna på söndagen. Valdeltagandet var 76,4 procent, ungefär lika högt som det brukar vara i riksdagsvalet.
Arto Sulonen, som är direktör för juridiska ärenden vid Kommunförbundet, säger att resultatet är överraskande klart.
– Min uppfattning är att saken nu blev avgjord. Det var en överraskning att rösterna mot en fusion var så starka. Resultatet ger en ganska bra vägledning för fullmäktige i fusionsfrågan.
Sulonen påminner om hur det gått i samband med tidigare fusioner där kommunfullmäktige röstat emot folkomröstningen. Fusionen mellan Nurmo och Seinäjoki för tio år sedan föregicks av en rådgivande folkomröstning med 62 procent emot en fusion, också den med ett högt valdeltagande på 72 procent.
– Såren är så djupa att jag tror de blöder fortfarande, säger Sulonen.

Timeout behövs

Resultatet överraskar däremot inte Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg.
– Det har legat i luften. Befolkningen är inte övertygad om att avtalet vi förhandlat fram ger det man vill ha, säger Ahlberg.
Frågor som väckt kritik är svenskans ställning efter en fusion, hur landsbygden ska få sin röst hörd och osäkerheten till hur närservicen påverkas.
Kommunstyrelsen ska behandla fusionen den 25 mars och fullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet den 2 april. Ahlberg tycker att man nu borde ta timeout.
– Nu borde vi ta ett steg tillbaka och tänka på vår roll och vem som är vår uppdragsgivare. Inget tvingar oss att behandla frågan. Bollen ligger hos politikerna.
Enligt Ahlberg är politikerna mer tudelande än folket.
– Folket är inte så tudelat som man låtit förstå i medierna. Det är inte sunt att fatta beslutet utifrån medierapporteringen. Styrelsen och fullmäktige bör ha nya strategier och släppa sina förutfattade meningar.
Om fullmäktige väljer att gå vidare tror Ahlberg att det leder till stora uppslitningar i Korsholm. Också han hänvisar till fusionen mellan Nurmo och Seinäjoki.
– Skillnaden är att Korsholm med sina 20 000 invånare är dubbelt så stor jämfört med Nurmo.

"Svekdebatten hör till"

Hur det än går kommer Korsholm att stå inför en svekdebatt, säger kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi. Det som är avgörande är enligt henne hur politikerna lyckas motivera sitt beslut.
– Svekdebatten hör till. Det är helt legitimt att fatta ett beslut som i dag är impopulärt men har sikte på framtiden om 15 år. Fullmäktige måste nu bedöma hur tungt den rådgivande folkomröstningen väger, det är en faktor bland många.
Sandberg får medhåll av Marina Lindell, forskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi. Hon säger att resultatet gör det lättare för beslutsfattarna att tolka folkets vilja men svårare att fatta beslut.
– Det finns också andra argument, som att vissa kan tycka att regionen som helhet är viktigast, andra har fokuserat på ekonomiska frågor. Det visar att man inte måste ta timeout bara för att folkomröstningen gav ett starkt resultat, säger Lindell.
Hon önskar att korsholmarna nu kan lämna den uppslitande debatten som föregick folkomröstningen bakom sig.
– Oavsett hur det går måste man kunna jobba tillsammans och tänka framåt.

Fusion aktuell i framtiden

Både Sulonen, Sandberg och Lindell tror att Korsholm står inför en fusion i framtiden även om den inte nu blir av. De hänvisar till tidigare forskning som visar att frågan dyker upp på nytt 10 år senare i många av de kommuner där folkomröstningar inte genast lett till fusion.
– Men det finns också regioner med konstellationen centralort och kranskommun där frågan har passiviserats för att den varit för svår, säger Sandberg.
Frågan om hur vårdreformen går vidare kan bli avgörande för om fusionen dyker upp. Det beror på regeringskonstellationen, säger Sandberg. SDP vill se större kommunhelheter med ansvar för vården och Samlingspartiets partiordförande Petteri Orpo har talat om starka primärkommuner.
– Den vägen kan Korsholmfusionen återvända redan inom några år. Hur vårdreformen utfaller är avgörande när det gäller kommunernas framtida roll. Vi kommer att se en ny våg av kommunsammanslagningar inom mindre kommuner inom några år, säger Sandberg.
Fusionsfrågan har varit en uppslitande process för korsholmarna och kommer enligt Sandberg att testa det politiska systemets mognad över hur man lyckas hantera den.
– De folkvalda politikerna har lättare att inse att det finns olika röster, men bakom dem finns en undervegetation av olika passionerade debattörer som inte är lika bundna till ansvar. Bland dem kokar det mer.

Unga soffliggare?

Tesen har varit att de yngre korsholmarna varit för en fusion medan de äldre är emot. Åldern kan inte läsas ur ett hemligt valresultat men i riksdags- och kommunalval är valdeltagandet betydligt lägre bland unga.
– Oftast är det så att de yngre som inte har en klar bild av systemet är soffliggare.
Var man bor är också avgörande.
– I periferin är man ofta starkare emot en fusion eftersom förändringen är större i och med att den politiska representationen minskar. Korsholmarna och de övriga svenska kommunerna i Österbotten har en stark syn på vilken kommunens roll är i vardagen och vad man förlorar om man gör på ett annat sätt, säger Sandberg.
Christoffer Ingo, första vice ordförande och SFP:s gruppordförande i Korsholms fullmäktige har varit för en fusion med Vasa men kommer ändå att rösta nej i fusionsfrågan efter att folket sagt sitt tydliga nej.
Christoffer Ingo, första vice ordförande och SFP:s gruppordförande i Korsholms fullmäktige, som varit för en fusion har tidigare försökt värva unga att engagera sig i frågan.
– Skillnaden är så stor att jag har svårt att tro att yngre generationer skulle vara överväldigande positiv till en fusion.
Efter att folket sagt sitt tydliga nej kommer han ändå att rösta emot en fusion i fullmäktige.
– Rurik Ahlberg kan ha rätt i att vi behöver ta timeout. Å andra sidan är det inte heller värt att dra ut på processen, resultatet är så tydligt, säger Ingo.
ANDRA LÄSER