Vera och Jack sicksackar förbi oljeplattformarna på strapatsernas Nordsjön – följ med på seglingsäventyrets tredje etapp!

I rekordfart lämnar vi Orkneys öar bakom oss i dimman. Tidvattenströmmar får båten att slungas fram i över 14 knop mot resans längsta etapp som ska ta oss över Nordsjön.

Från en del oljeplattformar stiger rökpelare upp och tittar man noggrant kan man se en låga glimma till ibland.
Vera Arhippainenvera.arhippainen@hbl.fi
14.09.2022 11:01 UPPDATERAD 14.09.2022 14:20
Vera Arhippainens och Jack Chapmans seglats mot Helsingfors fortsätter.
Det är natt. Jack sover och jag sitter ensam uppe på däck. Himlen täcks av ett tungt molntäcke och det är så mörkt att jag knappt ser mina händer. Det enda som hörs är vågorna, suset från seglen och vindgeneratorns evinnerliga surrande.
För att ta oss till den norska kusten gäller flera dygn av sträcksegling. Ansvaret har vi delat upp i intervaller på tre timmar. Natt som dag håller jag koll mellan klockan tio och ett och klockan fyra och sju, och Jack de resterande tolv timmarna.

ANDRA LÄSER