Elbilsrush i Helsingfors och Esbo – så förbereder sig städerna

I huvudstadsregionen ökar elbilarna i snabb takt. Det ställer krav på fler laddstationer. I Helsingfors satsar man i följande skede särskilt på några utvalda stadsdelar.

En av de nuvarande laddningsplatserna i södra Helsingfors finns vid Gamla saluhallen. När elbilarna blir fler behövs betydligt fler laddningsstationer.
Regeringens beslut att slopa bilskatten för elbilar väntas leda till att betydligt fler väljer helelektrisk bil när de köper ny bil.
Beslutet sätter press på Helsingforsregionen där elbilarna, inklusive laddhybriderna, utgör en allt större andel av nybilsförsäljningen.
Av de nysålda personbilarna i regionen var kring 35 procent antingen helelektriska eller laddhybrider i augusti.
Grankulla går i bräschen för utvecklingen. Där registrerades 19 nya bilar i augusti. Av dem var 8 bensin- eller dieselbilar, medan elbilarna var 11, av dem 7 helelektriska.
Grankullasiffrorna är små i sammanhanget. I Helsingfors handlar det om hundratals nya elbilar under sommaren, som alla ska laddas.
I glesbygden och småhusområden kan ny laddningsinfrastruktur byggas rätt enkelt till exempel vid hemmet, men i höghustäta Helsingfors behövs betydligt fler allmänna laddningsstationer.
Det gäller särskilt centrum av Helsingfors, där det är vanligt att bilen parkeras vid gatan.
Stadens mål är att 10 procent av laddstationerna ska vara laddningsstationer på allmänna platser. Resterande 90 procent finns på halvoffentliga platser som parkeringshallar, köpcentrum och bensinstationer, eller i privata sammanhang som hem och arbete.
2019 vann Helen stadens anbudsförfarande som resulterade i 50 nya allmänna laddstationer på olika håll i staden så att det nu finns cirka 200 sådana stationer totalt.
Men fler stationer behövs.
– Elbilarna ökar i allt snabbare takt. Vi förbereder ett nytt anbudsförfarande för 50 nya laddningsstationer för 2022. Centrum och områden strax utanför centrum står då i fokus, säger trafikingenjör Mikko Lehtonen vid Helsingfors stad.
Lehtonen nämner stadsdelar som Drumsö, Munksnäs, Mejlans och Brunakärr som höghustäta områden som prioriteras den här gången.
De här stadsdelarna, med en stor del välbärgade helsingforsare, är också områden där elbilstätheten antagligen är störst i nuläget.
De flesta nya laddstationerna i huvudstaden, flera hundra till antalet, ska ändå byggas av företag och husbolag i anslutning till boende, jobb, bensinstationer och köpcentrum.
ANDRA LÄSER