Ny prognos förutspår lägre ekonomisk tillväxt nästa år

Löntagarnas forskningsinstitut förutspår att den ekonomiska tillväxten 2019 kommer att mattas av och stanna vid 2,7 procent.

11.04.2018 19:24 UPPDATERAD 11.04.2018 19:25
Enligt Löntagarnas forskningsinstitut kommer exporten, investeringarna och den privata konsumtionen att avta nästa år medan sysselsättningsläget förbättras. Enligt prognosen kommer regeringens mål på 72 procents sysselsättning att uppnås 2019. Arbetslösheten beräknas ändå sjunka långsamt eftersom det i första hand är studielediga eller utländska arbetstagare som får jobb på arbetsmarknaden.
Arbetstagarnas reallöner utvecklas långsamt och stannar vid 0,6 procent i år och vid 0,9 procent nästa år. Hushållens köpkraft beräknas ändå öka med 2,6 procent i år. Löntagarnas forskningsinstitut förutspår en höjning av räntenivån för bolåneräntorna i slutet av nästa år då Europeiska centralbanken förväntas påbörja höjningen av styrräntan.
Trots en avtagande statlig skuldsättning kommer statskassan att ha ett underskott på drygt 2 miljarder euro nästa år, enligt prognosen.

ANDRA LÄSER