Sverige fortfarande viktigaste referenslandet för Finland

Sverige och den nordiska modellen är fortfarande den viktigaste referensramen i våra politiska diskussioner. – Men betydelsen har förändrats, säger forskaren Mikko Majander.

Mikko Majander, docent i politisk historia hävdar att det inte endast är den politiska vänstern, arbetarrörelsen eller socialpolitiska experter som använder Sverige som förebild utan också högern, näringslivet och ekonomer.
26.03.2019 17:56 UPPDATERAD 26.03.2019 17:57
När den finska välfärdsstaten byggdes upp användes den svenska modellen framför allt av socialdemokraterna som referensram och modell. Men också andra partier och intressegrupper har anammat den svenska modellen för att stärka sin politiska argumentation.
– Under de senaste 20 åren har initiativet flyttat från vänster till höger, från löntagarna till näringslivet och från sociologer till nationalekonomer, säger Mikko Majander, docent i politisk historia.
Tankesmedjan Magma gav på måndagen ut Majanders rapport ”Så som i Sverige – Norden som förebild i den finländska politiska argumentationen."

ANDRA LÄSER