Två förslag tävlar nu om Lappviken – havsbad, marina och närproducerad mat på förslag

Helsingfors stadsmiljösektor har tagit ett beslut om vilka aktörer som går vidare i idétävlingen om Lappvikens gamla sjukhusområde.

Helsingfors stad utreder hurdan verksamhet Lappvikens sjukhus och omgivande park kunde användas till genom en idétävling.
20.09.2019 09:28 UPPDATERAD 20.09.2019 14:38
Två förslag gick vidare i tävlingen om Lappvikens sjukhusområde. Stadens jury valde ut förslagen Lappvikens vår och Lappviken 360 av sammanlagt fyra olika förslag.
Chefen för stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad Mikko Aho säger i ett pressmeddelande att staden utvärderat förslagen utifrån de kriterier som var utstakade i tävlingsprogrammet.
– Juryn ansåg att de förslag som nu går vidare i tävlingen bäst uppfyllde stadens målsättning att behålla Lappviken öppen för allmänheten och att de ger en naturlig startpunkt för renoveringen av sjukhuset, säger Mikko Aho.
Tävlingens andra skede startar i september. Då preciseras ännu detaljer samt tekniska och ekonomiska förutsättningar för de två förslagen som går vidare.

"Oas för välbefinnande"

På Helsingfors stads nätsida beskrivs de två förslagen i korthet. Det ena förslaget, som bär namnet Lappvikens vår, föreslår att området ska vara en oas för hälsa och välbefinnande.
I huvudbyggnaden skulle det enligt förslaget finnas ett konstgalleri och olika slag av välbefinnandeservice. I tegelbyggnaden vid stranden skulle det finnas en bastu och ett havsbad. Parken skulle fortsättningsvis vara öppen för alla. Ett alternativ vore också ett nybygge och en marina invid Västerleden.
Bakom förslaget Lappvikens vår finns företagen NREP Oy och Oaklins Merasco Oy samt Ark-byroo Oy, Arkkitehdit Soini & Horto och Arkkitehtitoimisto OPUS Oy.
Lappvikens vår-förslaget innehåller bland annat ett havsbad och bastu vid stranden.

Konst, kultur och miljömedvetenhet

Det andra förslaget, Lappviken 360, vill behålla och utveckla den verksamhet som redan finns i området. Grundläggande värden är skyddandet och restaureringen av den värdefulla miljön. Området skulle vara en plats för konst och kultur och även fungera som ett friluftscenter som är öppet för alla stadsbor.
Lappviken 360 siktar också i framtiden på ett kolnegativt nybygge där man skulle experimentera med att producera lokal energi och mat.
Bakom förslaget Lappviken 360 finns Y-stiftelsen samt Arkkitehtitoimisto Livady Oy, Planetary architecture research studio Oy, Rönkä Consulting, DEMOS Helsinki och A-Insinöörit Oy. Y-stiftelsen är en allmännyttig finländsk stiftelse vars uppgift är att minska på bostadslösheten genom att erbjuda förmånligt boende.
Lappviken 360 förslår också ett havsbad mitt i viken.

Nu väntar nästa skede

Idétävlingen utlystes för att hitta en potentiell ny ägare och ett användningsändamål för Lappvikens skyddade sjukhusbyggnader. Staden fick in fyra förslag som en jury bestående av tjänstemän vid stadsmiljösektorn utvärderat.
Målet är att stadsfullmäktige ska besluta om tävlingens vinnare nästa år. Renoveringsåtgärder beräknas börja 2021. På nättjänsten Säg din åsikt kan också du säga vad du tycker om förslagen.
Lappvikens sjukhus är från 1841 och är Finlands äldsta mentalsjukhus. Både huvudbyggnaden, ritad av C.L. Engel, och den omgivande parken är skyddade. Parken kommer att förbli i stadens ägo och är även i fortsättningen öppen för allmänheten som rekreationsområde.
Helsingfors stad hyrde ut sjukhusbyggnaden tillfälligt år 2015 till andelslaget Tilajakamo och till föreningen Psykisk hälsa Finland som är bakgrundsorganisation för Lappvikens källa, ett center för kultur och psykiskt välbefinnande.

ANDRA LÄSER