Heta känslor i stadshuset – tunnel som ökar biltrafiken vid Arcada och Prakticum godkändes

Stadsfullmäktige har klubbat igenom den mycket omstridda Sörnästunneln i Helsingfors. Kritikerna tycker att den är både dyr och ökar bilismen. Unga finlandssvenskar som bor nära Arcada och Prakticum kommer att påverkas av tunneln.

– I fråga om kilometerpriset håller Sörnästunneln på att bli det dyraste trafikprojektet i hela regionen och oproportionerligt dyrt i förhållande till trafiknyttan, skrev biträdande borgmästaren Anni Sinnemäki i sitt förslag om att skicka hela tunneln till stadsplanerarnas ritbord.
24.11.2021 22:30 UPPDATERAD 25.11.2021 11:56
En grupp demonstranter från Elokapina stod och skanderade ramsor mot Sörnästunneln på onsdagseftermiddagen. Enstaka medlemmar av Helsingfors stadsfullmäktige stannade upp och tog bilder innan de skyndade in i stadshuset.
Men trots demonstrationen valde fullmäktige efter en lång och bister diskussion att bygga den 1,6 kilometer långa tunneln som kostar 180 miljoner euro. Tunneln ökar också på biltrafiken en aning, vilket kommer att påverka bland annat studerandena vid yrkeshögskolan Arcada och yrkesinstitutet Prakticum i Arabiastranden. Inte långt från läroinrättningarna bor också många finlandssvenskar i studentbostäder.
Eveliina Heinäluoma, SDP:s gruppordförande, var besviken över hur biträdande borgmästare Sinnemäki beskrev tunnelprojektet.
– Under den här klimatkrisen borde varje investering som Helsingfors gör minska på utsläppen. Den ekonomiskt olönsamma Sörnästunneln bromsar upp övergången till ett hållbart trafiksystem och är dessutom ett verkligt ineffektivt sätt att göra biltrafiken smidigare, sade De Grönas gruppordförande Reetta Vanhanen i fullmäktigesalen.
Vanhanen tyckte att tunnelpengarna i stället borde användas för att renovera skolor och idrottsplatser samt till klimatinvesteringar.
Ingredienserna för kvällens debatt har legat och puttrat de senaste veckorna. Det är inte bara hos De Gröna som motståndet varit enhälligt. Även Vänsterförbundet har protesterat mot tunneln.
Timo Harakka (SDP), som är både minister i regeringen och invald i Helsingfors stadsfullmäktige, säger att han var tvungen göra en egen utredning om Sörnästunneln.

"Dyrast i sitt slag"

Anni Sinnemäki (Gröna) var ovanligt animerad i salen. Hon är biträdande borgmästare med ansvar för stadsmiljö. Och nu gick hon emot tjänstemännens planläggning i den sektor hon själv ansvarar för. Sinnemäki ville att tunneln återremitteras, det vill säga att den bereds på nytt.
– Jag framför väldigt sällan diametralt motsatt syn på beredningen av kommande planer för vår stad.
Enligt Sinnemäki har priset för den norra mynningen av Sörnästunneln ökat med 70 procent jämfört med det pris som fanns i detaljplanen. Det här skulle innebära att ökningen är större än till exempel för västmetron.
– Till sitt kilometerpris är projektet det dyraste enskilda i sitt slag i Helsingfors.
Människor i flera områden skulle lida av tunneln, anser hon. Dessa är invånarna i södra delen av Hermanstad och Kronohagen och de som studerar vid Arcada och Diak. I tillägg skulle trafikmängden öka i Hagnäs och vid Näckens park.
– 200 miljoner euro är mycket för att utsläppen ökar, för att det blir rusning på fler ställen och för att omständigheterna för dem som promenerar och cyklar försvåras.
Biträdande borgmästare Daniel Sazonov (Saml).
Daniel Sazonov, Samlingspartiets biträdande borgmästare, kontrade med att tunneln beretts grundligt och att utredningarna håller hög kvalitet.
– Jag hoppas att det här får uppmärksamhet när vi diskuterar i salen.
Även partikamraten Dani Niskanen försvarade tunneln.
– I Fiskehamnen bor nu drygt 8 000 personer, men när området är klart bor där drygt 30 000. Om man skulle låta bli att bygga tunneln skulle trafiken i området bli överbelastad. Det här skulle också inverka på den lätta trafiken. Det är klart att Sörnästunneln behövs.

Omstridd tunnel i Helsingfors

Helsingfors stad anser att trafiken runt Fiskehamnens metrostation och köpcentret Redi blir lugnare när den nya Sörnästunneln byggs.
Då slipper fordonen passera där på väg in mot centrum.
Även om tjänstemännen anser att tunneln gynnar alla former av resande, är det dock personbilstrafiken som är den största vinnaren.
Enligt staden kommer personbilstrafiken att öka en aning på grund av tunneln.
Den nya tunneln skulle bli 1,6 kilometer lång och ha två körramper.
Trafiken möts inte under jorden, utan varje körriktning får en egen tunnel med ett körfält.
Sörnästunneln väntas ge en kortare resa från Lahtisleden in till innerstaden för dem som kör vanliga bilar eller transporterar varor.
Det ska också bli lättare att köra till Fiskehamnen österifrån.
Det kommer fortfarande att gå att köra bil ovan jord på Hermanstads strandväg, men antalet filer kommer att minska.
Fotgängare och cyklister får mer utrymme och en trevligare miljö ovan jord, menar staden.
Stadens tjänstemän föreslår att Sörnästunneln byggs i två etapper, först ska den norra delen av tunneln byggas.
Prislappen är 50 miljoner euro beräknat utifrån kostnadsnivån för augusti 2021.
Vad resten av byggandet kostar vet man ännu inte, men en kalkyl från i fjol visar att hela projektet kostar 180 miljoner euro.

"Gör om, gör bättre"

Anni Sinnemäkis återremitteringsförslag fick ändå inte tillräckligt med stöd. Rösterna föll 48-37 till fördel för att behandlingen av tunneln kunde fortsätta.
Samlingspartiet, Sannfinländarna, KD och Rörelse Nu gav enhälligt tummen upp. De Gröna, Vänsterförbundet och Centern var emot.
Splittringen fanns framför allt hos Socialdemokraterna men även hos SFP. Hos SDP höll fem ledamöter med Sinnemäki: Timo Harakka, Sinikka Vepsä, Elisa Gebhard, Ilkka Taipale och Erkki Tuomioja. Men majoriteten i partiet, åtta personer, stödde tunneln.
Harakka, som också sitter i regeringen som kommunikationsminister, sade att han gjort en egen utredning.
– Sörnästunneln är inte en nödvändig utgift. Jag ifrågasätter inte yrkesskickligheten hos trafik- och gatuplanerarna. De har gjort en omsorgsfull beredning, men de har inte haft en skyldighet att lika omsorgsfullt ta fram ett alternativ till tunneln. Det stör mig att deras chefer inte krävt det här, säger Harakka.
De tre SFP-ledamöterna Nora Grotenfelt, Eva Biaudet och Marcus Rantala.
Inom SFP var det enbart Nora Grotenfelt som önskade att tunneln skickas tillbaka till ritbordet.
– Vi beslutfattare bör vänja oss vid att hålla en strikt linje om vi ska ha en chans att motarbeta miljöförstörelsen. I detta fall anser jag att nyttan ur bilisternas synvinkel är ordentligt ifrågasatt. Jag har fyra ord för det här projektet: Gör om, gör bättre!
Under kvällen önskade Eveliina Heinäluoma, SDP:s gruppordförande, att ledamöterna håller sig till fakta under diskussionen.
– Jag är besviken på hur biträdande borgmästare Sinnemäki beskrev tunnelprojektet. Hon påstod att tunneln leder till sämre omständigheter för dem som promenerar och cyklar. Men vi förbättrar förhållandena speciellt vid Fiskehamnens metrostation och vid köpcentret Redi.
Under kvällen framfördes flera förslag på åtgärdsmotioner, alltså tillägg. Sannfinländarnas suppleant Marko Kettunen ville att man utreder om avfartsramperna till tunneln kan värmas upp. På så sätt kunde det vara möjligt att bygga ramper som är brantare och därmed kortare.
SDP:aren Pilvi Torsti ville att stadsplanerarna tittar på om byggandet av spårvägen Hertonäs-Böle-Mejlans, som kallas Joker 0, kunde starta innan tunneln är färdig.
Bägge tillägg godkändes.

Studerande har annorlunda syn

– Det kan ännu hända att vi kan stoppa resten av tunneln. Då får vi ett 50 miljoners monument över bilcentrerad trafikplanering, säger Vänsterförbundets Mia Haglund.
Efter att tunnelfrågan fick en lösning konstaterade Vänsterförbundets gruppordförande Mia Haglund att kvällens beslut de facto gäller den norra öppningen till tunneln, alltså den som påverkar Arcada.
– Själva fortsättandet av tunneln kommer att kräva ett separat beslut. Ifall hela tunneln framskrider är konsekvensen att det blir mer biltrafik i det område där de studerande både bor och studerar, säger hon.
Enligt Haglund är de studerande kanske mer intresserade av bättre cykelleder, gångtrafik och spårtrafik än av en biltunnel.
– Jag kan tänka mig att de som tillbringar tid i Arabiastranden kan ha en ganska annorlunda syn på tunneln än majoriteten av fullmäktigeledamöterna i dag.
Här, i hörnet av Sörnäs strandväg och Vilhelmsbergsgatan, skulle den planerade tunneln gå.
Läs också:
Sörnästunneln ger De Gröna huvudbry – inte en satsning på ett bilcentrum, säger SFP

ANDRA LÄSER