Oegentligheter i internationella adoptioner måste utredas

14.11.2021 12:15
Svenska Yle rapporterade (29.10) att allvarliga felaktigheter i adoptioner granskas i Sverige, och att oegentligheter även kan förekomma i Finland. Patrik Lundberg, en av journalisterna bakom Dagens Nyheters artikelserie om svensk internationell adoptionsverksamhet, säger att om det är fråga om samma adoptionsländer finns det stor anledning också för Finland att granska sina adoptioner. Detta för att samma barnhem adopterat barn till flera olika länder i västvärlden, och för att samma advokater och korrupta personer har varit inblandade. Enligt Lundberg har kontrollen varit speciellt dålig i länder som klassats som diktaturer.
Med hänvisning till andra länders utredningar av internationella adoptioner, och med tanke på att Finland i många fall använt samma adoptionskontakter som till exempel Sverige, kräver vi att även Finland tillsätter en egen oberoende utredning. Frågan kring adoptioner som inte gått rätt till är inte endast begränsad till Sverige, vars regering nyligen presenterade direktiven för en utredning som förväntas vara klar hösten 2023, eller Nederländerna, vars regering tidigare i år stoppade alla internationella adoptioner efter att en omfattande utredning visat att barn blivit stulna eller köpta från sina biologiska föräldrar.
Vi som undertecknat denna insändare kräver att staten Finland utreder de internationella adoptioner som skett fram tills i dag, från samtliga ursprungsländer som Finland adopterat barn från. Detta inkluderar även adoptioner som skett efter att Haagkonventionen ratificerades. Utredningen skall vara oberoende och självständig och inga medlemmar i utredningsgruppen får ha någon som helst koppling till de adoptionsförmedlande adoptionsorganisationerna.
Utredningen bör engagera experter och forskarkompetenser inom området såsom jurister, historiker och forskare, så att den internationella adoptionsverksamheten i Finland kan granskas fullständigt. Utredningen måste få tillräckliga resurser såväl personellt, finansiellt som tidsmässigt. Utredningen måste utöver adoptioner förmedlade av adoptionsorganisationer även undersöka självständiga adoptioner (privatadoptioner) och den finska statens roll i den internationella adoptionsförmedlingen i Finland.
Utredningen skall innehålla åtgärdsförslag på hur man säkerställer att dagens adoptioner sker rättssäkert och etiskt. Adoptionsförmedlingen måste kvalitetssäkras och följas upp på ett omfattande sätt. Utredningen måste säkerställa att korruption inte förekommer i samband med adoptioner i dag.
Staten Finland bör slutligen ge tillräckliga resurser för att utveckla och sprida kunskap om postadoptionstjänster för adopterade. Adopterade måste med låg tröskel få tillgång till kostnadsfria eller subventionerade terapitjänster eller annan nödvändig psykiatrisk vård för bearbetning av adoptionsrelaterade trauman. Adopterade bör även kunna ansöka om finansiellt bidrag för till exempel återresor, på samma sätt som adoptionssökande kan ansöka om adoptionsbidrag vid adoption av ett barn.

Muluken Cederborg,

adopterad från Etiopien,

Sabina Söderlund-Myllyharju,

adopterad från Taiwan,

Patrik Sigmundt,

adopterad från Österrike,

Oscar Lehtinen,

adopterad från Colombia,

Maria Kallio,

adopterad från Kina,

Mirjam Gullstén-Borg,

adopterad från Sydkorea (via Sverige),

Kati Ekstrand,

adopterad från Taiwan,

Anu-Rohima Mylläri,

adopterad från Bangladesh,

Kerttu Yuan,

adopterad från Kina,

Conny Wiik,

adopterad från Taiwan,

Khalid Wikström,

adopterad från Bangladesh,

Ada-Emilia Koskinen,

adopterad från Kina,

Jasmin Lindholm,

adopterad från Kina,

Jennifer Lönngren,

adopterad från Kina,

Anton Sundén,

adopterad från Thailand,

Yuli Andrea Paz,

adopterad från Colombia,

Pooja Sandell,

adopterad från Indien,

Naa Sippola,

adopterad från Thailand,

Janica Palonen,

adopterad från Taiwan,

Mei Monto,

adopterad från Kina,

Iida Kuukka,

adopterad från Kina,

Mimosa Torittu,

adopterad från Kina,

Saba Holm,

adopterad från Etiopien,

Belinda Söderlund,

adopterad från Taiwan,

Chris Gullmans,

adopterad från Hongkong,

Oscar Härkönen,

adopterad från Colombia

ANDRA LÄSER