Sugtömningsnätverket längs Östersjökusten är fortfarande ett problem

Många båtfarare tömmer fortfarande sitt toalettavfall rakt ut i havet. Det handlar om brist på sugtömningsställen eller olämplig placering.

Båtfarare vill göra rätt för sig och minska toalettavfallet i vattnet.
Enligt Håll Skärgården Ren är sugtömningsnätverket fortfarande ett problem för båtfarare längs Östersjöns kust. Många tömmer sitt toalettavfall rätt ut i havet.
Det handlar inte om likgiltighet, utan om brist på sugtömningsställen. Båtfararna vill göra rätt för sig och skydda naturen från övergödning.

Projekt BATSECO-BOAT

I projektet BATSECO-BOAT har man genom en enkät undersökt anläggningarnas ägares, det vill säga kommunernas och hamninnehavarnas, synpunkter på hur systemet fungerar. Tanken var att urskilja problempunkter.
– Sugtömningsanläggningarnas bruksanvisningar är ofta en utmaning i och med att de på många ställen är bristfälliga och inte finns tillgängliga på flera språk. En lösning är bildförsedda bruksanvisningar för några olika anläggningstyper, och de kommer att vara fritt tillgängliga, säger Hanna Haaksi, Håll Skärgården Ren projektchef i ett pressmeddelande.
Också de populäraste båtturerna kartlades och platser var nya tömningsanläggningar ska placeras definierades.
I Finland förbjöds utsläpp av toalettavfall i vattnet 2005. Hamninnehavare är skyldiga att ordna tömningsplats om båtplatserna överstiger 50.
Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondens finansieringsprogram Central Baltic Interreg och har en total budget på 1,48 miljoner euro. Projektet leds av Brahea-keskus vid Åbo universitet.
Håll Skärgården Ren rf är en riksomfattande miljöorganisation för alla som rör sig till sjöss.

ANDRA LÄSER