Myten om det korruptionsfria Finland

Genomgången av korruptionen i Finland i boken Korruptio Suomessa är initierad och den innehåller rikligt med förslag om vad som kan förbättras, skriver Mikael Kosk i sin recension.

Nuorisosäätiös ordförande, riksdagsledamot Antti Kaikkonen (C) ställdes inför rätta och dömdes i den så kallade valfinansieringsskandalen 2012.

En definition på korruption är att den bringar samhällets fundament att förvittra, gör det ineffektivt och föder misstroende mot institutioner som ur demokratins synvinkel är väsentliga. Den klassiska korruptionen är mutan som betalas åt en myndighetsperson för att få snabbare och gynnsammare behandling av ett ärende. Det finns en djupare korruption som är inbyggd i strukturerna och som rör sig i en gråzon mellan det olagliga och det oetiska. Bristen på insyn gör korruptiva strukturer med bland annat missbruk av inflytande möjliga.

ANDRA LÄSER