57 personer har omkommit i trafiken under årets fyra första månader – frontalkrocken är den dödligaste

Bild: HBL-arkiv

Enligt Institutet för Olycksinformation OTI:s förhandsrapport för i år (januari-april) har 50 krockar med dödlig utgång inträffat där 57 personer har förolyckats.

– Antalet dödliga krockar har stadigt minskat sedan 2016 och fjolåret var det bästa i hela olycksundersökningens historia. 2018 har börjat i samma linje och vi hoppas att utvecklingen fortsätter i en god rikting, säger OTI:s kontaktchef Tapio Koisaari i ett pressmeddelande.

Antalet dödliga kollisioner förorsakade av förare under 25 år är lägst på fem år. Avkörningar drabbar många unga, men i år har hittills bara en sådan olycka inträffat. I alla ålderskategorier är frontalkrocken den vanligaste trafikolyckan med dödlig utgång.

Dödsvållande kollisioner i vägkorsningar har redan under en lång period minskat – i år har bara ett fall registrerats.

– Korsningskrockar leder alltmer sällan till döden eftersom fordonen har blivit säkrare, korsningarna är allt mer välplanerade och hastighetsbegränsningarna har sänkts, säger Koisaari i pressmeddelandet.

Under årets fyra första månader förolyckades ingen cyklist, men sex fotgängare.

Egentliga Tavastland samt Södra och Mellersta Österbotten har i år klarat sig helt utan kollisioner med dödlig utgång.

Flest dödsolyckor inträffade i Nyland, vilket kan förklaras genom landskapets stora befolkningsantal.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46