Sverige satsar miljoner på ifrågasatt klimatprojekt

Sverige satsar motsvarande 23,5 miljoner euro på vedspisar för att familjer i Afrika ska minska sina utsläpp av växthusgaser. Det ska kompensera för svenska utsläpp. En klimatexpert ifrågasätter satsningen.

I många fattiga länder, i synnerhet Indien, lider främst kvinnor och barn av dålig inomhusluft för att kvinnorna lagar mat på spisar som skapar luftföroreningar. Ibland eldar de med kodynga eller skräp. Sverige har klimatkompenserat en del utsläpp genom att satsa på modernare vedspisar i Afrika, vilket inte alltid har haft önskad effekt.
Energimyndigheten i Sverige har satsat 252 miljoner kronor (23,5 miljoner euro) på att ge folk i utvecklingsländer tillgång till energieffektivare vedspisar. Målet är att minska bränsleförbrukningen, klimatpåverkan och skogsavverkning, skriver Dagens Nyheter. Det är ett sätt för Sverige att köpa utsläppsminskningar utomlands under en FN-mekanism för ändamålet (CDM).
DN lyfter upp att flera internationella studier i början av 2010-talet visade att liknande projekt inte hade haft önskad effekt. Energieffektiviteten och hälsofördelarna ifrågasattes. Sverige ska ha satsat på över en miljon nya spisar trots detta.
Energimyndigheten uppger att man haft i uppdrag att satsa särskilt på småskaliga projekt i de minst utvecklade länderna.
Globalt beräknas över hundra motsvarande CDM-spisprojekt minska utsläppen med 9 miljoner ton koldioxid om året. Men Francis X Johnson, klimatforskare på Stockholm Environment Institute, säger att det finns många studier som visar att uppskattningarna av utsläppsminskningarna är väldigt osäkra.
– Jag har inte utvärderat just dessa projekt men jag är förvånad över och skeptisk till att man har satsat en så stor summa på flera projekt bara med spisar som använder ved och träkol. Vår forskning visar att det mest effektiva både för klimat och hälsa i stället är att byta bränsle till biogas eller bioetanol.
ANDRA LÄSER