Raseborg förbereder sig på energisnål vinter – ”En av de sista åtgärderna vi tar till är att stänga basturna”

Vintern står för dörren och finländarna förbereder sig på att spara el. Raseborgs stad vill leda med exempel, men väljer hålla både simhallen öppen och gatubelysningen på.

Raseborg förbereder sig på en energisnålare vinter än vanligt, säger stadsdirektör Petra Theman.
Harald Grönstrandharald.gronstrand@hbl.fi
07.11.2022 05:02
På torsdagen meddelade staden Raseborg att man förbereder sig på problem med eltillgången i vinter. Listan på åtgärder är många, men stadsdirektör Petra Theman berättar att man i viss mån haft ett försprång under förberedandet.
– Det vi gjort under de tidigare åren har gett resultat. Vi är i en situation där de flesta av våra byggnader är kopplade till fjärrvärme och det mesta av belysningen är led. Vi har också installerat mycket fastighetsautomatik som gett resultat, säger Theman.
Hon lyfter ändå fram att det är den aktuella elkrisen som fått staden att inse hur mycket man redan bäddat för en hög beredskap. Till exempel har staden identifierat enbart fyra byggnader som värms med direktel nu.
– Det har varit en intressant process. För oss handlar det om att förebygga en brist på energi, och det är något vi gärna ser att alla funderar på inför vintern.
Raseborgs stadsdirektör Petra Theman berättar att staden lyckats dra ner på sin energiförbrukning. Hon säger att staden vill leda med exempel, vilket betyder att åtgärderna man gjort måste ha effekt. Arkivbild.

Har minskat konsumtionen

Petra Theman säger att staden vill leda med exempel. Förutom diskussioner med de anställda om hur de kan spara på energi så måste åtgärderna också ge resultat.
– Åtgärderna ska ha en effekt. I år har vi redan minskat konsumtionen med 10 procent, så vi är medvetna om att det inte handlar om små trick. Vi måste agera på lång sikt, och vår stad är ganska stor till ytan, vi är fem gånger så stora som Helsingfors, säger Theman.

Kan du ge exempel på tipsen ni ger de anställda?

– Bland annat det klassiska med belysningen och hur man använder varmt vatten. Men det handlar också om vad man inte ska göra. Man ska till exempel inte pilla på luftkonditioneringen, det kan orsaka problem för byggnaden i längden, säger Theman.
Raseborgs stad utreder som bäst om man kan automatisera belysningen i stadshusets trapphus. ”Vi vill inte lysa upp som en fyr i natten”, säger stadsdirektör Petra Theman. Arkivbild.

Elbastur energibovar

En diskussion som förts i många kommuner är om simhallarna ska stängas till vintern. Theman säger att Raseborgs simhall i Ekenäs är kopplad till fjärrvärmenätet och att staden ser det som viktigt att hålla den öppen.
– Möjligheten till att tvätta sig där är viktig för många som sparar hemma.
– Men det vi diskuterat mycket är stadens bastur. Vi har ganska många och de använder mycket energi.
Förutom i simhallen så finns det exempelvis bastur i social- och hälsovårdens byggnader och i räddningsverkets byggnader. 
– Bastur är viktiga för finländarna, så en av de sista åtgärderna vi tar till är att stänga basturna.
– Men beredskapen finns i december–mars ifall energiförbrukningen i Finland är större än tillgången.

Håller invånarmöten

Gatubelysningen strävar staden efter att inte släcka, men den kan dämpas där det tekniskt är möjligt, under vissa tider på dygnet.
– Men beredskapen för elavbrott är något som både staden och invånarna alltid borde tänka på. Elavbrott förekommer, och nu är ett bra läge att fundera på hur vi fungerar.
Därför kommer staden också att ordna invånarmöten där man tar upp elförbrukning, beredskap och energistöd.
– Det är inte ett självändamål att störa människors vardag för att förmedla budskapet, målet är att minska på energiförbrukningen.

ANDRA LÄSER