Lantrådet Veronica Thörnroos: Möjligt att frågan om värnplikten blir aktuell – initiativet bör komma från försvarsmakten

Den åländska regeringschefen, lantrådet Veronica Thörnroos, ser att det är möjligt att frågan om värnplikten kommer upp på bordet då självstyrelselagen revideras. I dag är ålänningar befriade från militärtjänst.

– Om det finns ett förändringsbehov behöver man föra ett resonemang kring det i så fall. Initiativet bör i första hand komma från försvarsmakten, säger Thörnroos.

Lantrådet Veronica Thörnroos som leder den åländska landskapsregeringen, säger att det offentliga Åland inte har synpunkter på att ålänningar går frivilliga soldatkurser där de lär sig militära färdigheter.
Maria Gestrin-Hagnermaria.gestrin-hagner@hbl.fi
26.09.2022 18:39 UPPDATERAD 26.09.2022 19:14
Arbetet med att revidera Ålands självstyrelselag har dragit ut på tiden. Grundlagen slår fast att varje finländsk medborgare är skyldig att delta i landets försvar men enligt den nuvarande självstyrelselagen finns specialbestämmelser för Ålands del: Ålänningarna har rätt att i stället för att göra värnplikt ”tjänstgöra på motsvarande sätt vid lots- och fyrinrättningen eller i någon annan civilförvaltning”. 

ANDRA LÄSER