Skattebetalarna betalar för idiotiska energibeslut

Helens kolkraftverk på Hanaholmen i Helsingfors. Arkivbild.
08.11.2021 15:30 UPPDATERAD 08.11.2021 16:09
Jag ville så gärna skriva om något positivt, men mitt inre kräver, det oaktat, att jag nu skall lyfta fram två politiska beslut vars följder vi, som medborgare och röstberättigade, fått uppleva som mycket oförsvarliga och frustrerande. Jag har inte besvärat mig med att söka upp vem eller vilka alla som var aktiva då ifrågavarande beslut fattades även om det, nu långt efteråt, kunde ha ett visst intresse.
Det ena beslutet fattades i Esbo där den dåtida kvinnliga stadsdirektören Marketta Kokkonen var primusmotor. Hon drev personligen, ofta till och med i smyg, underhandlingar om försäljningen av Esbos egna energibolag Esbo Elektriska vilket tyvärr ledde till ett beslut om att sälja ett värdefullt företag till skada för oss invånare.
I Helsingfors driver stadens energibolag Helen en inkomstbringande verksamhet till förmån för sina invånare medan vi i Esbo har, efter diverse transaktioner, blivit tvungna att leva med en ägare som inte är intresserad av oss skattebetalare. Mycket pinsamt att ha fått uppleva detta mygleri och idiotiska beslut!
Det andra oförsvarliga beslutet som våra politiker har gjort, i detta fall på riksnivå, är att man har tillåtit möjligheten för ett privat utländskt bolag, det vill säga Caruna, att få monopol på eldistributionen åtminstone i hela södra Finland. Eldistributionskostnaderna har skjutit enormt i höjden så att dessa, sedan många år tillbaka, är betydligt högre än själva energiproduktionen. Ofattbart att politikerna har låtit en sådan situation uppstå där vi skattebetalare återigen blivit tvungna att stå för de ekonomiska konsekvenserna.
Hur har något sådant kunnat ske i ett land med mycket stort kunnande i energitekniska frågor? Trots att det är lång tid sedan dessa oförsvarliga beslut fattades gnager det ännu i själen på en som i yrkeslivet varit starkt engagerad inom den krävande energisektorn.
Varningsklockorna ringer – kan vi lita på våra folkvalda politiker framöver i frågor som har stor betydelse för oss medborgare?

Hans Långbacka,

Esbo

ANDRA LÄSER