Mumin lär oss att det är kul att läsa – en välgörenhetskampanj inleds

En internationell Muminkampanj med budskapet att det är roligt att lösa och skriva lanseras.

Från A till Ö med Mumin heter det välgörenhetsinitiativ Moomin Characters drar igång. Målet är att sprida läs- och skrivglädje med hjälp av muminberättelserna.
– Ett nyanserat språk gör att vi får kontakt med våra känslor då vi uttrycker rädslor, drömmar och tankar kring framtiden och det förflutna, säger Sophia Jansson,
Sophia Jansson är Tove Janssons brorsdotter och konstnärlig chef för Moomin Characters.
Utgångspunkten är Tove Janssons handritade muminalfabet, av Moomin Characters vd Roleff Kråkström karaktäriserat som ett otroligt alfabet som inte fått så mycket uppmärksamhet.
Muminalfabetet har nu utökats Mumindalens kartor, illustrationer från Muminpappans memoarer och på de bilder som Tove Jansson ritade för Röda korset och Unicef på 1960-talet. Grafikern James Zamba, son till Sophia Jansson, har arbetat med konceptutvecklingen av alfabetet.
Initiativet är mångårigt och bland Moomin Characters samarbetspartners finns bland annat Otava, Svenska Folkskolans Vänner, Unicef, Röda korset och Pen International.
ANDRA LÄSER