Ingenting, inte ens ett krig, kan rubba Österrikes neutralitet

"Att tänka det otänkbara" var titeln på en artikel nyligen i den österrikiska dagstidningen Der Standard. Kriget i Ukraina har väckt oss ur en bedräglig känsla av säkerhet. Borde Österrike nu kasta sin neutralitet överbord och ta sin tillflykt till Nato?

Medan det i Finland och Sverige pågår en allt livligare debatt om Natomedlemskap kontra alliansfrihet är detta inget tema i Österrike. 80 procent av befolkningen vill att landet ska förbli neutralt och nästan alla politiska partier säger i en enkät att medlemskap i Nato är uteslutet. Det är bara det lilla liberala partiet Neos som vill ha en debatt i frågan.

ANDRA LÄSER