Mitt i Helsingfors byggs ett hus många kommer att besöka – bara rulltrapporna kostar 6 miljoner euro

Brukar du ta metron i Kampen i Helsingfors? Snart blir det svårt att känna igen sig när ingången till metron jämnas med marken.

Nya vårdcentralen i Kampen med förnyad biljetthall i metron.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
28.03.2023 08:07 UPPDATERAD 28.03.2023 09:22
Du som brukar gå in genom glasdörrarna till metrons biljetthall i Kampen mitt emot Elhuset kan förbereda dig på stora förändringar.
Inte nog med att platsen kommer att bli ett byggområde när en ny och stor vårdcentral ska uppföras. Dessutom kommer ingången till metron att förnyas helt.
Den nuvarande biljetthallen ska rivas och i framtiden går man in i metron i vårdcentralens bottenvåning.
Våningarna K1 och K2 i metron rivs också.
På stadsstyrelsens möte på måndagskvällen godkändes prislappen för rulltrapporna och de tekniska arrangemangen i den nya biljetthallen.
Högst får priset bli 9,85 miljoner euro. Rulltrappornas andel av summan är 6 miljoner euro.
När arbetena startar går det inte att gå ned i metron från den västra ingången. Då är det i stället ingången från köpcentret Kampen som gäller.
Däremot kommer hissarna vid den västra ingången att vara i bruk. Dock med några få undantag.
Den första rulltrappan tas bort redan i augusti i år. Man kan åka i de nya rulltrapporna i december 2025. Själva vårdcentralen öppnar 2027.
För närvarande ligger ett besvär om detaljplanen för området där metrostationen finns i Helsingfors förvaltningsdomstol.
Ett beslut väntas av domstolen i slutet av det här året.
Planen är att börja riva ingången till metron i december.

ANDRA LÄSER