Rekorddåligt för laxen i Tana älv

Laxvandringen i Tana älv nådde bottenrekord förra året efter flera usla år i följd. Lekbeståndet är nu så svagt att Naturresursinstitutet bedömer att allt laxfiske i gränsälven och vid den norska kusten är att betrakta som överfiske.

Det går dåligt för laxen i Tana älv, uppger Naturresursinstitutet.
Målen för laxens lekbestånd i Tana älv har inte uppnåtts under de fyra senaste åren. Laxbeståndens status har varit mycket dålig i två år. Få laxar har stigit upp i älven, fångsterna har förblivit små och målen för lekbestånden i vattendragets olika delar har inte uppfyllts.
Följaktligen är också utsikterna för i år svaga, uppger Naturresursinstitutet med stöd av de uppföljningar man gjort tillsammans med norska myndigheter. De visar att betydligt mindre lax har stigit upp i älven de senaste åren än någonsin tidigare i uppföljningshistoriken.
Att målen inte har uppfyllts visar ändå inte på att laxbeståndet håller på att dö ut, utan snarare på en förhöjd risk för en långsiktig nedgång, bedömer myndigheterna. Ju mindre beståndet blir desto svårare blir det att förstärka det.
I flera av de viktigaste laxbestånden i Tana älv observerade man förra året för första gången att färre laxar återvände från sin havsvandring än vad som skulle behövas för att uppfylla målet för lekbestånd. I älvens laxbestånd finns därmed inget överskott alls för fiske, utan allt fiske, både det norska kustfisket och flodfisket i Tana älv, måste i biologisk mening tolkas som överfiske, anser Naturresursinstitutet.

Betydande laxälv dräneras på fisk

Tana älv i norra Lappland utgör gränsälv mellan Finland och Norge. Tana älv är tillsammans med Torne älv Finlands viktigaste laxälv och en av världens viktigaste fortplantningsälvar för atlantlaxen.
Som mest utgör laxfångsten i Tana älv en tredjedel av den sammanlagda älvfångsten av lax i alla laxälvar i Norge. Fisket i älven regleras genom ett finsk-norskt avtal.
I Tana älv finns flera tiotals genetiskt olika laxbestånd av vilka en del är i ett gott tillstånd medan andra är sämre. Laxbestånden i Tana älv upprätthålls och svaga bestånd förstärks genom reglering av fisket. Fisk utplanteras inte i älven.

ANDRA LÄSER