409 nya fall av covid-19

Nästan 70 procent av dem som fyllt 12 år har fått åtminstone två doser coronavirusvaccin, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd.

Det har gjorts över 7 miljoner coronavirustester i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Arkivbild.
28.09.2021 12:33 UPPDATERAD 28.09.2021 21:20
Fram till tisdagen hade 140 087 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 409 fler än ett dygn tidigare. Covid-19 orsakas av coronaviruset.
Incidensen, det vill säga antalet nya smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 101,4. Incidensen är högst, 159,6, i Norra Savolax sjukvårdsdistrikt och lägst, 6,6, på Åland.
Till och med den 22 september hade 1 062 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar.
Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.
108 personer vårdas på sjukhus i Finland för covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Av dem får 20 intensivvård.
Av den del av befolkningen som fyllt 12 år har 83,7 procent fått sin första dos coronavirusvaccin medan 69,1 procent har fått två doser, enligt institutets vaccinationsregister. Av hela befolkningen har 73,7 procent fått den första dosen vaccin medan 60,8 procent har fått två doser. Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte syns i registret.
Till och med den 21 september hade totalt 4 013 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner behandlats vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 2 708 som allvarliga anmälningar.
En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.

ANDRA LÄSER