President Sauli Niinistö: ”De kommande månaderna kommer vår motståndskraft att testas”

Vad betyder Rysslands krig och ockupation av ukrainsk mark för Finland och Europa? President Sauli Niinistö uppmanar finländarna att förbereda sig på ”onda” överraskningar.

President Sauli Niinistö: "Slutet på kriget går inte att se nu. Men farliga tider ska inte leda till att man blir paralyserad. Vi måste agera beslutsamt för att möta den nya tidens utmaningar", sa Niinistö som också konstaterade att Finland har stått stadigt i sitt stöd till Ukraina. I bakgrunden värd för konferensen och chef för Utrikespolitiska institutet, Mika Aaltola.
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
30.09.2022 17:44 UPPDATERAD 30.09.2022 21:09
Säkerhetskonferensen Helsinki Security Forum 2022 – Northern European Security Redone startade bara några minuter efter att Rysslands president Vladimir Putin i ett tv-tal deklarerat ukrainsk ockuperad mark som tillhörande Ryssland.
Säkerhetskonferensen arrangeras i helgen av Utrikespolitiska institutet.
Öppningstalare, president Sauli Niinistö, konstaterade att säkerhetssituationen i Europa är farlig.
– Ryssland för ett brutalt krig mot sitt suveräna grannland. Ryssland mobiliserar, oberoende av att de påstår att det är delvis. De talar löst om att använda kärnvapen. De har arrangerat falska folkomröstningar i de ockuperade områdena. Och Putin har precis deklarerat att dessa områden hör till Ryssland. Finland och EU fördömer dessa aktioner å det starkaste.
Försvarsminister Antti Kaikkonen sa å sin sida att inga falska folkomröstningar ”ritar om kartan”.
– Områdena är en del av Ukraina.
Senare på fredagseftermiddagen bekräftade utrikesministeriet att Finland fördömer skarpt Rysslands meddelande om olaglig annektering av de ryskockuperade ukrainska regionerna. Enligt UM kränker skenomröstningarna som ordnats i regionerna Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och samtidigt bryter de mot FN-stadgan. 
Finland kommer enligt UM inte att erkänna olagligt införlivande av ukrainska regioner med Ryssland. Detta efter diskussioner mellan president Niinistö och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet.

Allmän värnplikt ett ess

Både Niinistö och Kaikkonen uppmärksammade Finlands beslut att behålla och satsa på sitt försvar, samt att Finland behöll allmän värnplikt, som fördelar för Finland i det ändrade säkerhetspolitiska läget. Detta är nu också en fördel för Nato, när Finland blir medlem i alliansen.
– Vi har aldrig velat öka spänningarna, men vi har alltid gjort det klart att vi är redo för svåra tider. Vi har inte gjort några högljudda utfästelser, utan vi har beslutsamt byggt vårt starka försvar. Och vi är redo nu, sade president Sauli Niinistö på säkerhetskonferensen.
Han sade att konstruktiva diskussioner med de två länderna som ännu inte godkänt Finlands Natoansökan, Turkiet och Ungern, har förts och att han litar på att länderna kommer att godkänna Finlands ansökan i "sinom tid".  
Som medlem i Nato kommer Finland fortsättningsvis att vara den som försvarar landgränsen mot Ryssland. Natos gräns mot Ryssland kommer att fördubblas i och med Finlands medlemskap.
– Ett Natomedlemskap innebär inte att vi kan börja förbise vårt egna försvar, tvärtom. För Finland och Nato är det viktigt att Finland primärt tar ansvar för att försvara sitt eget territorium. Det har en stabiliserande effekt.
– Vi frågar inte bara vad Nato kan göra för oss. Vi tänker också på vad vi kan göra för Nato, menade Niinistö.
Trots Rysslands aggressioner och anfallskrig var de tidigare diplomatiska relationerna mellan Finland och grannlandet i öst inte något misstag, enligt Niinistö.
– Vår relation med Ryssland är den säkerhetspolitiska pelaren som nu har kollapsat. Vi har inte varit naiva. Idén har varit att behålla en fungerande relation med Ryssland då det är möjligt. Samtidigt har jag alltid upprepat att ”kosacken tar det som sitter löst”. 

Ryssland alltid grannlandet

Vilka som helst relationer med Ryssland ser nu ut att vara näst intill otänkbara, konstaterade Niinistö, men fortsatte sedan med att konstatera att Ryssland inte kommer att försvinna.                                       
– Landet kommer alltid att vara vår granne, även om situationen inte blir bättre. Finland kommer aldrig att ha råd att förbise det.
Explosionerna som sprängde hål i Nord Stream-gasrören vid Bornholm är ett tecken på att situationen eskalerat, enligt Niinistö.
– Vi måste förbereda oss på onda överraskningar. De kommande månaderna kommer vår motståndskraft att testas. Men oberoende av vad Ryssland gör till näst och av hur svår energikrisen blir, är enighet vårt svar. Jag är säker på att vi kommer att klara testet. Men det kommer att kräva ansträngningar av oss alla. Vi måste vara redo för svåra val.
– Fred är så viktigt att även handlingar som kan verka meningslösa är värda att göras för att uppnå det, avslutade han.
Även om det är svårt att se slutet på kriget nu, visar historien oss att alla krig har ett slut och därför frågade Niinistö konferensdeltagarna hur säkerhetsordningen efter kriget ska se ut. Han uppmanade till mer diplomati, inte mindre, och betonade att vid sidan om Nato är även EU en hörnsten i säkerhetspolitiken.
Läs också:
Två explosioner intill Nord Stream – ”Motsvarar ett par hundra kilo dynamit”
Efter sabotaget på Nord Stream: Balticconnector som går till Ingå övervakas i realtid

ANDRA LÄSER