Pensionärer, studerande och barnfamiljer drabbas

Statsbudgeten innehåller små men märkbara nedskärningar för flera utsatta grupper.

Bland annat barnbidraget och hemvårdsstödet sänks med en knapp procent.
02.09.2016 20:24 UPPDATERAD 02.09.2016 20:56
Nästa år sänks flera sociala förmåner med en knapp procent. Det gäller barnbidraget, hemvårdsstödet, FPA:s arbetslöshetsskydd samt garanti- och folkpensionen. Ole Norrback, ordförande för Svenska Pensionärsförbundet, tycker att det är orättvist.
– Man gör det svårare för dem som har det svårast. Man vill i budgeten stimulera folk till att arbeta men det här är ju en grupp som ändå inte kommer ut i arbete längre, till exempel förtidspensionerade, säger Norrback och tillägger att sänkningen inte ger några stora inbesparingar.
– I stället visar det här på en okänslighet för dem som har det svårt.

"Borde satsa på barnen"

Mirjam Kalland, tidigare generalsekreterare för Mannerheims barnskyddsförbund, är också kritisk. Hon anser att regeringen borde satsa på barnen och barnfamiljerna.
– Det behövs åtgärder som stöder den växande generationen. Studier visar att det är förnuftigt även nationalekonomiskt sett. Just nu tycker jag att regeringen saknar den långsiktiga synen, säger Kalland och fortsätter:
– Att än en gång sänka barnbidraget visar att regeringen inte har förstått innebörden i FN:s barnkonvention.
Dessutom efterlyser hon en ändring i systemet med utkomststöd.
– Barnbidraget ses som en inkomst när rätten till utkomststöd prövas. Den praxisen borde slopas. Barnbidraget är ju inte heller beroende av lönenivån för dem som arbetar.
Hon oroar sig för vad systemet med allt plattare skatter för med sig.

Barnfattigdom i arv

Regeringen har försiktigt sänkt lönebeskattningen men i stället ökat konsumtionsavgifterna.
– Det slår orättvist mot större familjer som konsumerar mer dagligvaror. Vi ska komma ihåg att barnfattigdom tenderar att gå i arv, säger Kalland.
Hemvårdsstödet sänks också, men Kalland är kluven. Hon anser att hela systemet med föräldraledighet och hemvårdsstöd borde ses över.
– Stöder det familjens situation eller är det en kvinnofälla? Jag är rädd för att familjer med invandrarbakgrund i större utsträckning använder hemvårdsstöd än barndagvård vilket gör det svårare att ta sig in i arbetslivet.
Mirjam Kalland ser bara en positiv sak med budgeten: dagvårdsavgifterna ökar inte.

Även studerande drabbas

Studerande med familj påverkas också negativt av budgeten då studiestödet härefter kommer att räknas som inkomst och därmed minska rätten till bostadsstöd.
– Ensamstående studerande med barn har det redan svårt, liksom familjer där båda studerar, påpekar Ida Schauman, ordförande för Svensk Ungdom.

ANDRA LÄSER