Lagförslag: Yle ska göra tv och radio i första hand

Mediebolaget Yle ska inte längre få göra innehåll som bara är i textform. Den nya regeln gäller delar av den svenskspråkiga utgivningen vid Yle.

Privatägda mediebolag har tidigare riktat kritik mot skattefinansierade Yle och menat att Yles innehåll i textform är otillbörlig konkurrens.
Yle-lagen som reglerar det allmännyttiga mediebolaget Yles verksamhet ska ses över. En första version av det nya lagförslaget är klar och Kommunikationsministeriet har skickat ut det på remiss för kommentarer.
Under de senaste två decennierna har Yle utvidgat sin utgivning så att nyhetsartiklar och andra artiklar har blivit en väsentlig del av bolagets utgivning. Privatägda mediebolag har riktat kritik mot skattefinansierade Yle och menat att Yles innehåll i textform är otillbörlig konkurrens.
De privata mediebolagens förbund Medieförbundet har också klagat hos Europeiska kommissionen. Klagomålet är huvudorsak till att Yle-lagen nu ses över.
– Vi är mycket nöjda med att kommissionen har agerat i frågan och krävt en ändring av lagen om Yle. Yles utgivning på nätet står i strid med villkoren för EU:s regelverk om statstöd, säger Medieförbundets vd Jukka Holmberg i ett uttalande.
I framtiden skulle Yle inte få publicera texter som inte har koppling till ett innehåll med ljud eller bild. Det här om det nya lagförslaget blir verklighet.
Vissa undantag till regeln ska fortfarande tillåtas. Det gäller bland annat andra språk än finska.
I förslaget ingår att Yle fortsättningsvis ska få publicera regionalt textinnehåll på svenska utan koppling till ljud eller bild. Betoningen ligger på "regionalt" och den skrivningen kan påverka den svenska utgivningen.
Om det nya lagförslaget blir lag kan det till exempel påverka den svenskspråkiga sportbevakningen, säger Marit af Björkesten, direktör för Svenska Yle.
Marit af Björkesten, direktör för Svenska Yle, påminner om att förslaget nu ska på remiss för att sedan ännu behandlas av riksdagen. Det kan ändras på vägen.
– Vi får se var vi landar, men det är klart att Svenska Yle har utbud i textform som inte regionalt och som inte är kopplat till video eller audio.
Sporten med nationell och internationell idrott är det uppenbara exemplet där Yle i framtiden kan tvingas dra ned på bevakningen.
– Om vi inte har sändningsrättigheter för video och audio kan vi i så fall inte berätta om resultatet i textform heller, säger Marit af Björkesten.
Hur det blir med till exempel bevakningen av nationell politik återstår att se.
Flera undantag till regeln om att det ska finnas en koppling till ett video- eller ljudinnehåll finns också. Det gäller till exempel stora nyhetshändelser, lärandematerial och kulturutbudet.

ANDRA LÄSER