Samkönade äktenskap minskar självmordsförsök

I takt med att samkönade äktenskap har tillåtits i amerikanska delstater har antalet självmordsförsök minskat bland high school-studenter – speciellt bland homo- och bisexuella ungdomar.

Vetenskapligt bevisat: Då homosexuella tillåts ingå äktenskap minskar självmordsfrekvensen i den här befolkningskategorin.
Det kan handla om hela 134 000 färre självmordsförsök per år, enligt en uppskattning från forskarna som hittat sambandet.
– Det vi kan lära oss av den här studien är att symbolvärdet av sådana här saker som lagstiftning är kanske bra mycket större än vad man tänker i vardagen, säger Carina Hellgren, docent i hälsopsykologi vid Karolinska Institutet, i dag verksam vid Universitets- och högskolerådet, om studien.
Efter oavsiktliga olyckor är självmord den allra vanligaste dödsorsaken hos unga amerikaner i åldrarna 15 till 24 år. Både antalet fullbordade självmord och självmordsförsök har skjutit i höjden de senaste åren och särskilt utsatta är homo- och bisexuella ungdomar. I en ny studie, publicerad i tidskriften Jama Pediatrics, framgår att 29 procent av landets homo- och bisexuella high school-studenter (motsvarande gymnasiestudenter) har genomfört minst ett självmordsförsök det senaste året, jämfört med sex procent hos de heterosexuella.

Massachusetts först

Men författarna till studien har också hittat något som ser ut att ha haft en minskande inverkan på antalet självmordsförsök – nämligen legaliseringen av samkönade äktenskap.
Forskarna vid Johns Hopkins University har undersökt 32 delstater som tillåtit samkönade äktenskap mellan år 2004 – då Massachusetts som första delstat gjorde det lagligt – och 2015, då landets högsta domstol beslutade att ge samkönade samma rätt som heterosexuella att gifta sig i alla 50 delstater. Man tittade dels på hur antalet självmordsförsök förändrats inom de 32 delstaterna före jämfört med efter legaliseringen, dels jämförde man olika stater, däribland ytterligare 15 som valt att inte tillåta samkönade äktenskap.

Känner sig tillåten

Det forskarna då kunde se var att antalet självmordsförsök bland high school-ungdomar minskade med i snitt sju procent efter att en delstat legaliserat samkönade äktenskap. När man bara tittade på de studenter som identifierade sig som homo- eller bisexuella blev minskningen ännu tydligare – 14 procent. Effekten kvarstod två år efter legaliseringen.
Ett problem med studien är att forskarna inte kan förklara varför, utan bara att, förändringen sker. Men Carina Hellgren, som i många år forskat kring frågor som mångfald, sexuell inkludering och olika gruppers villkor i samhället, tror att det kan handla om att ungdomarna känner ett ökat hopp.
– Jag kan tänka mig att man uppfattar sig som tillåten. Att man får finnas och det på samma sätt som majoritetsbefolkningen. Jag tolkar det som att man blir tryggare, får större förhoppningar om sin framtid och känner att man ska kunna genomföra sina drömmar, säger hon.

ANDRA LÄSER