Fanny och Felix öser ur samma estetiska brunn

Vem skrev vad? Frågan infinner sig när recensenten hör Rödberg Trios inspelning av syskonen Fanny och Felix Mendelssohns kammarmusik.

Pappa Abraham företrädde en för sin tid gängse syn på kvinnor och musik när han för sin 14-åriga dotter deklarerade: ”Musiken kommer för honom (Felix) att bli ett yrke, medan den för dig förblir en prydnad; aldrig må den bli din tillvaros fundament eller dagliga liv.”

ANDRA LÄSER