Orgasmiska organismer slirar runt i queer ursoppa

Det biologiska könet utvecklades, relativt sett, sent i livets och evolutionens historia. Föreställningen Deep Time Trans för åskådaren tillbaka till urslemmet och förklarar varför livets begynnelse är queer.

Föreställningen Deep time trans bjuder på symboliska vattenlekar.
Redan inledningen är effektfull. Teo Ala-Ruona, Camille Auer och Alvi Haapamäki stämmer tillsammans upp i en harmonisk, ordlös stämsång som blandas med högtalarens bas för att småningom stegras mot ett crescendo. Från scenens tak hänger krukväxter, som i sin uppochnervända position väcker associationer till svajande sjögräs, men också diverse udda föremål som vid närmare anblick visar sig vara olika slags vattenbehållare och -sprutor.
ANDRA LÄSER